Esma-i Erbain-i İdrisiyye 19. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 19. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü.

Anlamı: Ey hâllak’u kevnü mekân ve ey mevcudu ervah-ı kerubiyan ve ey rezzak-ı âlemiyen ve ademiyen; Bütünüyle cemi ulviyatı Semavi mukadderatı ve bütünüyle süfliyatı arz’ıyei zevatı ve zerratı yaratan hâlık ve lâyezal ve mebdei küllisin. Cümle zevatın muaddilisin. (Tâdil edenisin). Bütün zevat yine sen azi-müşşana avdet ederler.

FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

  • Eğer gurbetde olan bir kimse bu ism-i şerifi günde 1000 kere zikir etse (okusa) Allah Teâlâ’nın kudretiyle vatanına ve ehline ulaşır.
  • Bir kimsenin; gurbete çıkıp da kaybolmuş ve nerede olduğu bilinmeyen bir adamı olsa; o kimse iki rekât namaz kılsın. Bu iki rekât namazın her rekâtında bir fatiha ve on İhlâs-ı şerif okusun. Bu mübarek ismi (duayı) bir geyik derisine yazıp başının altına koysun ve de okumağa meşgul olsun. Rüyasında kaybolmuş o adamı görür, onunla konuşur ve onun nerede olduğunu bilir. Eğer ölmüşse ölü olarak görür. Eğer hayatda ise gelmesi için zikrine devam etmelidir. Gelir, kavuşur.
  • Bir kimse her gün 90 defa zikir etse; Hakk Teâlâ o kimseyi bütün belâlardan korur.
  • Bir kimsenin gaibi nerededir bilinmese; bu ismi 25.000 kez zikir etse; o gaib olan kimse kısa zamanda vatanına döner.
  • Eğer malı kaybolmuş kimse aynı şekilde zikir ederse malı bulunur.
  • Aynı şekilde hizmetçisi kaçmış kimse için zikir olunsa; Allah’ın izniyle kaçan geri dönüp gelir.
  • Bir kimse karada yaban bir mevküde kalsa da eziyetli, zararlı canavarlardan korkusu olsa; Danyal Peygamber Aleyhisselâma sığınsın. Allah’ın emriyle bir zarar isabet etmez. Evliyaullah da bu esrar üzere olduğu ve hâli hayatda olan mazınnei kiram (evliya kiram zanlısı) hazeratı da böyledir.

Daha yeni Daha eski