Esma-i Erbain-i İdrisiyye 18. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 18. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia, lirehbetihi ve rağbetihi.

Anlamı: Kullarım mübalağa ile daim muhasebe edici ve amelleri muktezası ivazlar verici Ey deyyan Zülkemâl ve Mevlâyı müteâl; kahrı celâl azametin terhibi (sakındırmak) için, ve fazlı ihsana rahmetin tergıbi (rağbet ettirmek) için kulların korku ile rica arasında huzu, huşu üzere kaim ve tevazu edicilerdir.

FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse bu ism-i şerifi her gün 5000 kere olmak üzere 90 gün zikir edip bu isimle dua etse; acaibler, garaibler (acaib-garaib şeyler) görür. Ervah ve eş-bâha mutasarrıf olur. Hızır ve İlyas Aleyhimüsselâmla karada ve denizde mutasarrıf olur.
  • Bu kutsal ismi beyaz bir ipek üzerine yazıp emanet eşyanın üzerine konulsa o emanet her türlü tehlikeden korunmuş olur.
  • Eğer meyyitin (ölünün) kefenine yazılsa kabirde cesedi değişikliğe uğramaz.
  • Bir kimse tenha bir mekânda bu büyük ismi gündüz 10.000 defa ve gece 10.000 defa zikir etse (okusa) Hakk Teâlâ bütün insanları ona teshir edip yaratıklar ona musahhar olurlar.

Daha yeni Daha eski