Esma-i Erbain-i İdrisiyye 17. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 17. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü.

Anlamı: Ey mübalağa ile envai ni’metler verici ni’-met ve ihsan sahibi olan Allahım! Fazl ve ni’metleri-nin ve kereminin ihsan ve bağışı bütün yaratılmışlara umumidir. Mü’min kâfir fark ettirmeksizin, hepsine veren sensin.


FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:
  • Bir kimse bu ism-i şerifi günde 9000 defa olmak üzere 70 gün zikir etse; o kimseye ricâl-ullahdan (Allah’ın mânevi kudret ve kuvvet sahibi evliyasından) bir recül zahir olur. (bir kimse görünür.) Ve ilm-i kimyayı sıhhati üzere ona öğretir. Onun öğrettiğinden terkip olunan eczalar kıymetli taş ve altın olur. Yani Allah’ın evliyası o kimseye altın yapma sanatını öğretir.
  • Bir kimse bu ismi çok okusa; borcu kendisine ödettirilir. Ve Hakk Teâlâ’nın ve insanların sevgilisi olur. Ömrü uzun olur. Zürriyeti çok olur. Sonu hayırlı olur.
  • Bir kimse bu şerefli isimle meşgul olup hayvanatdan ve ondan çıkanlardan riyâzet-i kâmile üzere perhiz edip halvetinde günde 5000 kere zikir etse (okusa) esnaf-ı kimyâ’dan bir sınıf zahir olur. Yahut rical-i gaybdan bir recül gelip ona kimya İlmini (altın yapma) sanatını öğretir.
  • Bir kişinin borcu çok olsa; kimse de ona bir-şey vermese. Bu adı sıdk ile çok okusa; herkes ona bağışda bulunur. O kadar ki; kendi halka ödünç verir. Malı, oğlu-kızı çok olur. Ömrü uzun olur.
Daha yeni Daha eski