Esma-i Erbain-i İdrisiyye 20. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 20. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti
Okunuşu: Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü.

Anlamı: Ey Rahim-i Vacibittâzim. Bütün zayıflara merhamet edicilerin en merhamet edicisisin. Ey rahmet edicülerin en rahmet edicisi. Ve bütün düşmüşlere yardım ve imdat etmek rahmetindendir. Yardıma muhtaç olanlar; ayrılık ateşinden, uzak kalmakdan meydana gelen ümitsizlik derd ve tasasından has rahmetine sığınırlar.

FAZİLETLERİ


Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur:

  • Bir kimse bir kişiyi teshir etmek (ele geçirmek, elde etmek) murad etse; riyazat-ı kâmile üzere hayvani gıdalar yemekden sakınsın. Bu şerefli ismi (duayı) matlubunun (elde etmek istediği kimsenin) adını ve kendi adını beraber yazıp güzel kokularla tütsüle-yip bir akar suya bıraksın. Bırakdığı sırada o suyun yanında bu ismi 1000 defa okusun. O kimse musahhar olur (sinirlenmiş, büyülenmiş) olur. Yahut âşık olur.
  • Bir kimse bu ism-i şerifi yazıp bir suya koysa ve o su ile meyva ağaçları sulansa berekât hasıl olup ağaçların meyvası çok olur.
  • Bir kimse o sudan devamlı içse; Cehennem ateşinden selâmet bulur. Cennet ni’meti ile rızıklanır. Dar, sıkışık hâli genişliğe tebdil olur. Allah zülcelâl belâların cümlesini o kimseden giderir.
  • Bir kimse her gün günde 5500 kere bu ism-i şerifi zikir etse; 40 güne kadar Allah Teâlâ’nın izniyle muradı hasıl olur ve muradından da fazla olur.
  • Bir kimse birisini sevse, aşkından deli divane olsa; sevdiği kişisiz yapamasa ve sevdiği de eline geçmese, onun olmasa. Bu adı misk ve zağ-feranla kâğıt üzerine yazsın. Kendi adını, anasının adını ve sevdiği kimsenin adını beraber yazıp akan suya bıraksın. Su kenarında oturup 1000 defa bu duayı okusun. Sevdiği kimse ona âşık olur. Muradı hasıl olur.

Daha yeni Daha eski