Esma-i Erbain-i İdrisiyye 14. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 14. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Kafi el müvessı’î lima halaka min ata ya fazlıhi.

Anlamı: Bütün mertebelerde zâhir-bâtın, halka yetecek miktar yardımı kemali fazlın ve çok bağışınla zahmetsiz bahşeden (veren) kâfii mutlak kıymetli varlıksın Ya Rabbi!

FAZİLETLERİ

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:

  • Bir kimse, Allah Teâlânın; rızkına genişlik vermesini murad etse: Bu zikri şerifi günde 7000 kere olmak üzere bir yıl kamilen zikir etmelidir.
  • Bu tertip üzere iken eşiyle mücamaat olsa; sâlih bir çocuk hasıl olur.
  • Bir kişinin bir kimse yanında bir haceti, dileği olsa; haliyle gönlünün istediği şekilde meydana gelir. Fakat bunun için bu ism-i şerifi misk ve zağferanla geyik derisine yazıp o kimsenin mekânında bir yere gömmelidir. Ve ismin zikrine meşgul olmalıdır. Muradı hasıl olur.
  • Bu ismin hassasında Esrar-ı acibe (Acaib sırlar) çoktur.
  • Bu ismin zikri ile çokça meşgul olunca Cenâb-ı hakkdan her ne temennisi olursa reva olur. Nail olamadığı arzularına bu ismin (duanın) berekâtıyla kavuştuktan sonra hatıra gelmeyen ve mümkün olmayan isteklerine de ulaşır.
  • Yakınları arasında derecesi yükselir.
  • Zengin olursa fakir olmaz. Allah Teâlâ’nın inâyetiyle çok ihsanlara nail olur.
  • Bir kimsenin katında dileğin olsa; hasıl olmasa bu adı geyik derisine misk ve zağferanla yazıp o kimsenin eşiğinin üstüne gizlemelisin. Dileğin hasıl olur. Toprak tutarsın, altın olur. Ama gönlünde şek şüphe olmaması gerekir. Tâ ki; muradın hasıl olsun.
  • Bir kimsenin gönlü birisine kapılsa da ondan ümid hasıl olmasa; ne kadar ki cehd etse çare bulunmasa; dilese ki onu kendisine yalvarta: Bu azim ismi geyik derisine misk ve zağferanla yazsın. Ve dilediği kişinin evinin üst eşiğine gizlesin. Muradı hasıl olur.
Daha yeni Daha eski