Esma-i Erbain-i İdrisiyye 13. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 13. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi.

Anlamı: Ey zekîyyi nazif’ün Nâkîü hakiki mutlak; ezelî, ebedî bütün âfetden zâtı pâkî kudsiyei kemalâtınla pâk, ârî ve tâhirsin. İnsan nevinin hatıralarına gelen âfetlerin hepsinden münezzeh zekîyyi mutlaksın.


FAZİLETLERİ
  • Bu ism-i şerif sırf kemali isimlerdendir. Her kim bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam ederse Allâh-u Te'âlâ dini ve ırzı (namus, haysiyet ve şerefi) hususunda onu tamamlar (noksanlıklardan muhafaza buyurur). Eğer günah işleyen biriyse Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifin bereketiyle yaptığı işleri ona çirkin gösterir ve tevbe nasip eder.
  • Her kim bu ism-i şerifi çokça zikrederse işleri kolaylaşır ve kendisini gören herkes Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle ondan çekinir ve kendisine saygı gösterir.
  • Her kim bu ism-i şerifi halvete girmeden, oruç tutmadan ve riyazat yapmadan (mutad yaşantısına devam ettiği halde) günde yedi bin (7000) kere olmak üzere kırk gün boyunca okursa; insanların isteklerini yerine getiren, ruhlar aleminden yedi ruh ona hizmetçi kılınır. Artık onlar o kişinin isteklerini yerine getirmeye çalışırlar.
  • Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifi Hûd (Aleyhisselâm)a indirmiştir. Bu ism-i şerifin bereketiyle Allâh-u Te'âlâ kendisini ve ona iman edenleri şiddetli açlık, kuraklık, pahalılık ve vebadan korumuştur. Çünkü Allâh-u Te'âlâ Hûd (Aleyhisselâm)ı kavmine gönderdiği zaman hepsi onu inkar etmişler. Allâh-u Te'âlâ da onlara elli sene boyunca yağmur yağdırmamış, bu sebeple onlar vahşi hayvanları ve kuşları yiyecek hale gelmişlerdir.

    Bu sırada Hûd (Aleyhisselâm) ve beraberindeki mü'minler ise halis ve temiz buğday (ekmeği) yemekteydiler. Zira Allâh-u Te'âlâ ona hem kendisinin hem de beraberindekilerin azığını alıp bir dağa çıkmasını emretmişti. Kendisi orada açık bir pencere buluyor ve içinden dilediği kadar buğday (ekmeği) alıyordu da kendisi, ailesi ve mü'minler ondan yiyorlardı ki, işte bunların hepsi bu ism-i şerifin bereketiyle hasıl oluyordu.
  • Her kim çarşamba günü gusül alır, zeval vakti güzelce abdest alıp öğlen namazını kılar, sonra bu ism-i şerifi bin elli bir (1051) kere okursa, cinler ona boyun eğer, yeşil elbiselerle ona görünüp hacetlerini görürler. Ancak okuma esnasında ud kokusuyla tütsülenmelidir. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:144, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:5-6; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:13-14; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:224-228; Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye, sh:21-22; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
Daha yeni Daha eski