Esma-i Erbain-i İdrisiyye 12. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Esma-i Erbain-i İdrisiyye 12. İsmi Şerif Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Okunuşu: Yâ Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.

Anlamı: Ey her canlıyı ayrı ve başka başka değişik şekilde yaratan Bârii Zülcelâl ve kemal olan Allahım! İcadındaki şekillerde olan uygunluk, nizam-ı kemal, tedbir ve tertibi birbirine uygun olan Bârü muhakkak ve mevcud-u mutlaksın.

FAZİLETLERİ

 • Bu ism-i şerifin hassalarından biri şudur ki; hastalığı tabipleri aciz bırakacak ve kendisine şifa olacak bir ilaç bulunamayacak derecede hasta olan kişi bu ism-i şerifi her gün bin (1000) kere olmak üzere yedi gün boyunca okusun, ancak abdest bozmasın, kıbleye yönelik vaziyette otursun ve tek oturuşta okusun. Muhakkak ki Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifin bereketiyle kendisine hastalığından şifa verir.
 • Bu ism-i şerifi çokça zikretmeye devam eden kimseye Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle dert-tasa, gam-keder isabet etmez, olanlar da zail olur ve rızkı geniş olur. Bu ism-i şerifi çokça zikretmek demek, gündüz üç yüz altmış (360), gece de üç yüz altmış (360) kere okumak demektir.
 • Bu ism-i şerif cemali olup, hassalarından birisi de önemli isteklerin gerçekleşmesine vesile olmasıdır. Şöyle ki her kim bu ism-i şerifi yedi gün boyunca her gün on iki bin (12.000) kere okursa Allâh-u Te'âlâ'nın fazl-u keremiyle bütün ihtiyaçları yerine gelir.
 • Bir kimseye kötü göz erişse yahut sihir tesir etse de kurtulmak istese; her türlü madenden (hangisi olursa) bir levhaya bu ismi yazıp üzerinde bulundursa kötü göz tesir etmez ve sihir bâtıl olur. Eğer devamlı okursa cüzzamdan, barsdan ve bütün illetlerden emin olur.
 • Her kim bu ism-i şerifi her farz namazın ardından, bin (1000) kere olmak üzere oruç tutarak yedi gün boyunca okur ve bu sırada tuzsuz arpa ekmeği yerse Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle düşmanı helak olur.
 • Her kime büyü yapılır veya saraya çarpılır yahut nazarlara mübtela olursa, bu ism-i şerifi farklı yedi madenden yapılan bir levha üzerine nakşedip onu boynu üzerinde taşısın. Böylece bütün hastalıklardan şifa bulur, ayrıca hayatı bolluk ve zenginlikle geçer. [İsmâ'îl Hakkî, Rûhu'l-beyân, 7/73; Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:144, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:5; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:13; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:223-224; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:19-21; Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:141]

Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurur ki:
 • Bir kimse bu şerefli ismin zikri ile meşgul olsa; ilimde bilgisi çok geniş, temeli sağlam bir âlim olur. Zikrinde şart olan şudur ki: günde 1000 kere olmak üzere 58 gün müddetle okumaya devam etmelidir.
 • Bir kimse sâhir (sihirbaz) şerrine uğrasa yahut hasta olsa yahut insanların ve cinlerin şerrinden kurtulmak için yardım istese, bu ism-i şerifi bir kalay levha üzerine yazıp yahut yazdırıp üzerinde bulundursa Allah’ın izniyle uzak olur. Ve o levhayı üzerinde bulunduran kimle sihirden, yavuz gözden, yavuz dilden, insanların ve cinlerin şerlerinden emin olur.
 • Yine bu ismi çok okuyan Allah’ın izniyle kötü hastalıktan şifa bulur.
 • Duada ilhâh (İsrarla isteme, direnme) beğenilmiş ve övülmüştür. Bu isimle dua ederken duada ilham olan, içe doğan şeyler; seri’ül-icâbedir. Yani yapılan duanın çabucak kabulüne sebebdir.
 • Bir kimsenin Allah’dan bir haceti olsa; bu şerefli ismi elinin içine yazıp ellerini semaya kaldırsın.

Muhammed.net

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkında hadis, siyer, sünnet, sahabe, Kur'an, dua vb. konularda yayın yapan islami bilgi sitesidir. facebook pinterest google external-link

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال