Hz. Kalib (a.s.)

Hz. Kalib (a.s.)

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın Soyu

Kâlib b. Yüfena[1], b. Bariz (Fariz), b. Yehuza[2], b. Yâkub[3] b. İshak, b. İbra­him Aleyhisselâmdır. [4]


Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm, Mûsâ Aleyhisselâmın kız kardeşi Meryem´in kocası[5] veya Mûsâ Aleyhisselâmın damadı idi. [6]

Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâmın İsrail Oğullarını İdareye Memur Edilişi Ve Bazı Faziletleri

Mûsâ Aleyhisselâm; Yûşa´ b. Nun Aleyhisselâmı yanına alıp Hızır Aleyhisselâmı aramağa gittiği zaman, yerine, Kâlib b. Yüfenna´yı. İsrail oğullarının üzerine vekil bırakmıştı. [7]

İsrail oğullarını, Mûsâ Aleyhisselâmın, Eriha´daki zorbalarla savaş emrine itâata davet ve teşvik ettikleri ve Allah´ın nimetine erdikleri bildirilen iki Er´den[8] bi­risinin de, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisselâm olduğu rivayet edilir. [9]

Yûşa´ b.Nûn Aleyhisselâm vefat edeceği sırada, Kâlib b. Yüfenna Aleyhisse­lâmı, İsrail oğulları üzerine vekil bıraktı. [10] O da, ondan sonra, onları yönetti. [11] Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm; Sâlih[12] ve Mücahid bir zat idi.

Yûşa´ b.Nûn Aleyhisselâmın hastalığı sırasında dinden dönen Kral Bârık ve cemâatıyla savaşarak onları hezimete uğratıp binlercesini öldürdükten sonra, Mısır üzerine yürümüş ve orayı da, fethetmiştir. [13]

Kâlib b.Yüfenna Aleyhisselâm, vefatına kadar, İsrail oğullarını güzelce yönet­miş, vefat edeceği sırada, yerine, oğlu Yusakus´u, bırakmıştır. [14]

Ona ve gönderilen bütün peygamberlere selâm olsun![15][1] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, TaberîqTarih c.1,s.236-237, Mes´ûdî-Murucuzzeheb d.s.52, Sâlebî-Arais s.250.
[2] ibn.Kuteybe-Maarif s.20, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52.
[3] jbn.Kuteybe-Maarif s.20, Yâkubî-Tarih c.1,s.31.
[4] jbn.Sa´d-Tabakat c.1,s.54.
[5] İbn.Kuteybe-Maarif s.20.
[6] Sâlebî-Arais s.250.
M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2/125.
[7] Mîr Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.292.
[8] Mâide: 23.
[9] Taberî-Tefsir c.6,s.176, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.
[10] Sâlebî-Arais s.250.
[11] Taberî-Tarih c.1,s.236-237, Mes´ûdî-Murucuzzeheb c.1,s.52, Sâlebî-Arais s.250.
[12] Muhyiddin b.Arabî-Muhadaratülebrar c.1,s.131.
[13] Mîr-Hâvend-Ravzatussafa Terceme s.291-292.
[14] Sâlebî-Arais s.250.
[15] M. Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları: 2/125-126.
Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال