Filistinli Kardeşlerimiz İçin Neler Yapabiliriz?

Filistinli Kardeşlerimiz İçin Neler Yapabiliriz?

Filistin'de mazlum ve masumlar ölmeye devam ediyor. Şiddetli soğuk ve açlıkla mücadele ediyorlar. "Bu çok büyük bir savaş ve benim elimden hiçbir şey gelmez" deme. İşte 5 maddede neler yapabiliriz.

7 Ekim 2023'ten bu yana 111. gününde Filistin'de, 11 bin çocuk ve 7 bin 500'ü kadın olmakla beraber 25 bin 925 şehit oldu. Bölgede saldırılar artarak hâlâ devam ediyor. Peki bizler sadece izleyecek miyiz?


Müslümanlar olarak üzerimize düşen vazifeler neler?

GAZZELİ KARDEŞLERİMİZ İÇİN NELER YAPABİLİRİZ?

Gazzeli kardeşlerimiz için “Benim elimden ne gelir ki?” deme. Şunları yapabilirsin:

1- İmkanın varsa yardım gönder. Maddi destek ol.

"Sadakalar (zekatlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, Allah yolunda cihad edenler, zekât toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir." (Tevbe Suresi 60)

“Kim Allah yolunda cihada gidecek bir gaziyi techiz eder, cihad için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılarsa, âdeta cihada gitmiş gibi sevap kazanır. Cihada giden gazinin arkada bıraktığı ailesine güzelce bakıp onların ihtiyaçlarını karşılayan kimse de sanki cihad yapmış gibi sevap kazanır.” (Buhârî, Cihâd 38; Müslim, İmâre 135-136. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 20; Tirmizî, Fezâilü’l-cihâd 6; Nesâî, Cihâd 44)

2- Sosyal medyada paylaşımlarını artır, zulmü duyur. Tepkini göster.

Abdullah İbni Amr İbni Âs radıyallahu anhümâ’dan rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Müslüman, dilinden ve elinden Müslümanların zarar görmediği kimsedir. Muhâcir ise, Allah’ın yasakladığı şeylerden uzak duran kimsedir.” (Buhârî, Îmân 4-5, Rikâk 26; Müslim, Îmân 64-65. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Cihâd 2; Tirmizî, Kıyâmet 52, Îmân 12; Nesâî, Îmân 8, 9, 11)

Hz. Ebûbekir’in (r.a.) işittiğine göre, Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“İnsanlar bir zalimi görürler de onun zulmüne engel olmazlarsa, Allah’ın onları genel bir azaba uğratması kaçınılmazdır.” (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 5; Ebû Dâvûd, Melâhim, 17)

3- Boykotu hafife alma, boykota devam et.

"Sakın zâlimlere meyletmeyin; yoksa onları saracak ateş size de dokunur. Aslında sizin Allah’tan başka hiçbir dostunuz, yardımcınız ve sizi sahiplenecek hiçbir güç yoktur. Öyleyse O’ndan başka bir dost aramayın; aksi halde O’nun yardımından da mahrum kalırsınız." (Hûd Sûresi 113. Ayet)

“Zâlimlerin hiçbir dostu ve sözü dinlenecek şefaatçısı yoktur.” (Mü’min sûresi, 18)

“Zulmedenlerin yardımcısı olmaz.” (Hac sûresi, 71)

"Ey inananlar! Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdırlar. Sizden kim onları dost edinirse, kuşkusuz o da onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğunu doğruya iletmez." (Maide 51)

4- Özellikle seherlerde duaya devam et. (Kehf Suresi 10. ve Bakara Suresi 250. ayetlerini oku)

Kehf Sûresi: 10. Âyet

Okunuşu: "...Rabbenâ âtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâ raşedâ."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır.”


Bakara Sûresi: 250. Âyet

Okunuşu: "...Rabbenâ efrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn."

Anlamı: “...Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kâfir kavme karşı bize yardım et.”

5- Her gün sabah namazından sonra Fetih Sûresi’ni oku.

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-: “Bu gece bana, üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha değerli ve güzel bir sûre indirildi” buyurmuş, sonra da Fetih Sûresi’ni okumuştur. (Buhârî, Tefsir 48/1)

Fetih suresini okumak için tıklayınız.
Daha yeni Daha eski