Lev Enzelna Okunuşu ve Anlamı

Lev Enzelna Okunuşu ve Anlamı

Lev enzelnâ Türkçe okunuşu ve anlamı....Halk arasında “Lev enzelnâ” diye bilinen Haşr suresinin 21-22-23 ve 24. (son dört ayet) ayetlerinin Arapça-Türkçe okunuşu ve anlamlarını yazımızda okuyabilirsiniz.


Haşr suresinin son 4 ayeti halk arasında “Lev enzelnâ” diye bilinir.

Lev Enzelnâ Arapça Okunuşu

Lev Enzelnâ Arapça Okunuşu

Lev Enzelnâ Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.Lev enzelnâ hâzel Kur’âne alâ cebelin leraeytehû hâşian mütesaddian min haşyetillâh. Ve tilkel emsâlü nadribühâ linnâsi leallehüm yetefekkerûn.

Hüvellâhüllezî lâilâhe illâ hû. Âlimül gaybi veşşehâdeh. Hüverrahmânürrahîm.

Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l Kuddûsü’s-Selâmü’l Mü’minü’l Müheyminü’l Azizü’l Cebbârü’l Mütekebbir. Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn.

Hüvellâhü’l Hâliku’l Bâriü’l Musavvirü lehül esmâülhüsnâ. Yüsebbihü lehûmâ fissemâvâti ve lard. Vehüve’l Azizü’l Hâkim. (Haşr sûresi, 21-22-23-24)

Lev Enzelnâ Anlamı

Eğer biz bu Kur’ân’ı bir dağa indirseydik, muhakkak ki onu, Allah korkusundan baş eğerek, parça parça olmuş görürdün. Bu misalleri insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

O, öyle Allah’tır ki O’ndan başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır.

O, öyle Allah’tır ki kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler, O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar, O’nun şânını yüceltmektedirler. O, gâliptir, hikmet sahibidir. (Haşr sûresi, 21-22-23-24)
Daha yeni Daha eski