Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü Duası Okunuşu ve Anlamı

Amentü duası nasıl okunur? Amentü duasının anlamı, manası nedir? Amentü duasının okunuşu ve anlamını yazımızda okuyabilirsiniz.


Amentü, İslâm dininin iman esaslarını ana hatlarıyla ifade eden terimdir. Amentü duası şöyle edilir:

AMENTÜ DUASI

Okunuşu: “Âmentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusülihî vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihî ve şerrihî minallâhi teâlâ vel ba’sü ba’del mevti hakkun: Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh.”

Anlamı: “Ben, Allâh’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe, hayır ve şerrin Allah’tan olduğuna ve öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inandım. Ben şehâdet ederim ki Allah’tan başka hiçbir ilâh yoktur. Ve ben yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed sallâllâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve elçisidir.”
Daha yeni Daha eski