4444 Salat-ı Tefriciye Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

4444 Salat-ı Tefriciye Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Halk arasında çok bilinen ve tesirli olduğuna inanılan dualar arasında hiç şüphesiz ki Salatı Tefriciye duası da bulunmaktadır. Önemli işlerde ve kişilerin başı çok dara düştüğünde salat-ı tefriciye duası okuması tavsiye edilmektedir. Bu duanın halk arasında 4444 kere okunacak dua olarak da bilindiğini söylememiz lazım. Okunması her daim makbul olan dualardan birisi olduğunu unutmayalım ve duanın detaylarına geçelim...

Salatı Tefriciye Duası Nedir?

Daha önce de dile getirdiğimiz gibi salatı tefriciye çok bilinen bir salattır. İhlas ile birlikte okunmaya devam edilirse okuyan kişinin istediklerinin olması, yaşanılan sıkıntıların son bulması, başına gelen zorluklardan kurtulma ve hastalıklardan şifaya kavuşma gibi etkili sonuçlar doğurduğu
bilinmektedir.
 
İmam Kurtubi salatı tefriciye duası için "100 kez veya 41 defa okunmaya devam edilirse kişinin zamanla sıkıntıları giderilir, işleri kolaylaşır, içi nurlanır, rızkı bollaşır ve itibarı artar" demiştir. Eğer bir kişi isteklerinin hızlıca gerçekleşmesini isterse mutlaka bu salatı zikretmelidir. Kurtubi kişinin önemli bir işi varsa ve gerçekleşmesini istiyorsa veya belalardan kurtulmak istiyorsa salatı tefriciye 4444 defa okunmalıdır diye tavsiye etmiştir. (Muhammed Hakkı b. Ali Nazillili, Hazînetü'l-Esrar ve Celîletü'l-Ezkar, İstanbul, Matbaa-i Âmire, 1891. s167-168; Hür Mahmud Yücer, agm, 256-257) Eğer 4444 kere okumaya vaktiniz yoksa 41, 21, 11, 7, 5 veya 3 kez de okuyabilirsiniz. Okunan sayıya göre farklı faziletleri bulunmaktadır. Özellikle sınava veya ameliyata girecek olanlar sık sık bu duayı okumaktadır.

Duaların farklı sayılarda okunması etkiyi arttırdığı birçok farklı kaynakta bulunmaktadır. Hatta bazı kaynaklarda duaların belirlenen sayılarda tekrar tekrar okunarak enerjiyi değiştirerek yükselttiğini ve yükselen enerji yeterli seviyeye geldiği zaman duadan en fazla faziletin alınabildiği belirtilmiştir. Hiçbir kimse duayı ne kadar tekrar ederse etsin "kabul olunmuyor" dememeli ve umutsuzluğa düşmemelidir. Salatı tefriciye duası sürekli okunmaya devam edilmelidir. Sık sık tekrar edildiği halde istediğinize ulaşamıyorsanız sakın üzülmeyin. Duanın kabul olması için henüz gerekli zaman gelmemiş olabilir veya dua hayırlı olmayan sonuçlara neden olabileceğinden Allah daha hayırlı olanı vermek istiyordur. Bunu da aklınızdan çıkarmayın.

4444 Salatı Tefriciye Nasıl Okunur? 

İlk olarak abdest alınmalıdır. (Abdestsizde okunmaktadır.)

Kıbleye dönün ve 7 defa Euzu Besmele çekin. 

Daha sonra niyet edin. Ardından 7 Fatiha Suresi ve 3 İhlas Suresi okuyun.

Daha sonra Alt kısımda vermiş olduğumuz Salati Tefriciye duasını okuyun.

4 günde her gün 1111 adet okunmalıdır.

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu

Salatı Tefriciye Duası Okunuşu

"Allahumme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen alâ-seyyidina Muhammedin ellezi tenhallü bihi'l 'ukadu ve tenfericu bihi'l-kürabu ve tukdâ bihi'l-havâicu ve tünâlü bihi'r-rağâibu ve husnu'l-havâtimi ve yusteska'l-ğamâmu bi-vechihi'l-kerîmi ve 'alâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi-'adedi külli ma'lûmin lek."

Salatı Tefriciye Duası Anlamı

"Allah'ım! Efendimiz Muhammed'e kâmil bir salât ile salât ve selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, kendisiyle düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar hallolur, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara ulaşılır. Kendisinin yüzü suyu hürmetine yağmur istenir. Her göz açıp kapamada ve her nefeste tarafından bilinen varlıklar sayısınca O'nun âline ve ashâbına da salât ve selâm olsun"
Daha yeni Daha eski