Esmaül Hüsna'nın Şifaları ve Faydaları

Esmaül Hüsna'nın Şifaları ve Faydaları

Esmaül Hüsna'nın şifaları ve faydaları. Hangi sıkıntıya hangi esma okunur? Esmaül Hüsna tesbih adetleri.

İSM-İ CELİLTESBİH ADEDİTESBİH NİYETİ
Allah66Her türlü istek, tüm duaların kabul olması
Er-Rahmân298Dünyada ve ahirette Allah'ın sevgisini kazanmak
Er-Rahîm258Maddi ve manevi rızka nail olmak
El-Melik90Maddi ve manevi güçlü olmak, insanlara sözlerini anlatıp, dinletebilmek, emir sahibi olmak
El-Kuddûs170Maddi ve manevi her türlü temizlik, kalp temizliği, ruhi hastalıklardan iyileşmek
Es-Selâm131Korkulan her şeyden emin olmak ve esenliğe çıkmak
El-Mü'min137Güvende olma, güvenilir insan olma, kötü hastalıklara düşmemek
El-Muheymin145İnsanlardan korunmak ve onların düşüncelerine akıl erdirebilmek
El-Aziz94Düşmanlara galip gelmek
El-Cebbâr206İstek ve arzuların olması, insanların ve cinlerin şerrinden emin olmak
El-Mütekebbir662İzzet, refah ve gerçek büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek
El-Hâlık731İşlerde üzüntü ve sıkıntıdan kurtulmak, başarılı olmak
El-Bâri214İşte başarılı olmak, maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmak
El-Musavvir336Maksat ve meramına ulaşmak ve ifade etmek, en zor işleri başarmak ve bir işte uzmanlaşmak
El-Gaffâr1281Bağışlanmak ve günahlardan korunmak
El-Kahhâr306Zalimlerin ve din düşmanlarının kahrından kurtulmak
El-Vehhâb14Sıkıntısız ve maddi açıdan rahat bir hayat sürmek
Er-Rezzâk308Bol rızıklı bir ömür geçirmek
El-Fettâh489Maddi ve manevi hayır kapılarının açılması, ticarette başarıya ulaşmak
El-Alim150İlim zenginliği için
El-Kâbid903Zalimin zulmünden kurtulmak
El-Bâsit72Rızkının genişlemesi ve bereketin artması
El-Hafid1481Kötüden, kötülerden ve belalardan korunmak
Er-Rafi351İnsanlar içinde ve işinde yükselmek, tevazu sahibi olmak
El-Muiz117Fakir ve zelillikten kurtulmak
El-Muzil770Düşmanları zelil etmek
Es-Semi180Duaların kabul olması
El-Basir112-300Acziyetin kalkması, basiretli olmak
El-Hakem68Haklı davasını kazanmak, insanlar arasında hak ile hüküm vermek
El-Adl104Adaletli olmak, haklı davayı kazanmak
El-Latîf129Dileklerin olması, kısmet ve rızkın artması
El-Habîr812Hafıza ve idrakın genişlemesi
El-Halîm88Ahlak güzelliği ve yumuşak huylu olmak, hiddet ve sinirin gitmesi
El-Azîm1020Sözünün tesirli olması ve sözü dinlenir olmak
El-Gafûr1286Günahların affı ve kötü ahlaktan korunmak
Eş-Şekûr526Talihin açıklığı, kendine verilen nimetlerin şükrünü eda etmek, bol rızık için
El-Aliyy110Zilletten kurtulmak, ilim, derecelerin artması
El-Kebîr232Maddi ve manevi büyüklük, hürmet sahibi olmak
El-Hafîz998Nefsinin ve malının korunması
El-Mukît550Muhtaç olunan şeyi kazanmak ve rızık
El-Hasîb80Herkese karşı açık alınlı olmak
El-Celîl73-5329Gerçek yüceliğe erişmek, zalim ve zorbayı zelil etmek
El-Kerîm270Bol rızık sahibi olmak, cömert olmak ve kolaylıklara nail olmak
Er-Rakîb312Her işte Allah'ın korumasında olmak, bunu hissetmek, hafızasının kuvvetlenmesi
El-Mücîb55-3025Duaların kabul olunması
El-Vâsi137Ömür uzunluğu, sıhhat ve rızk genişliği için
El-Hakîm78-6084İlim ve hikmet sahibi olmak, uzağı görmek, hikmetli iş yapmak
El-Vedûd20-400İnsanların sevgisini kazanmak
El-Mecîd57-3249İzzet ve şerefin artması
El-Bâis573Kuvvetli irade ve alacaklarını almak
Eş-Şehîd319Şehit olmak, heybetli olmak, halk arasında sevilmek
El-Hakk108Sağlam bir imana ve doğru bir ibadet hayatına sahip olmak, başladığı işin sonunun gelmesi
El-Vekîl66Allah'tan her türlü yardım görmek
El-Kavîyy116Kansızlık ve vücudun güçlü olması, zor işleri kolaylıkla halletmek
El-Metîn500Maddi ve manevi dayanıklı, sağlam ve iradeli olmak, hastalıklardan kurtulmak
El-Veliyy46-2116Her işte Allah'ın yardımını istemek
El-Hamîd62-3844Kazancın genişlemesi, Allah'ı çokça hamd etmek için yardım istemek
El-Muhsî148Zekanın kuvvetli olması
El-Mübdi57Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım gelmesi
El-Muîd124Elden kaçanı geri kazanmak, Allah'ın ahirette yeniden dirilme hakikatini ruhlarımıza duyurması
El-Muhyî68İşlerin başarılı olması, hastalıklardan kurtulmak
El-Mumît490Harama bakmamak, kötülüklerden vazgeçmek, devamlı ahireti hatırlamak
El-Hayy18-324Sözün tesirli olması, sözü dinlenir olmak
El-Kayyûm156Bütün işlerde yardımı Allah'tan beklemek, isteklere nail olmak, rızkın devamlı olması
El-Vâcid14-196Aradığını ve kaybettiğini bulmak
El-Mâcid48Kazancın bolluğu ve şerefli bir hayat sahibi olmak
El-Vâhid/El-Ehad19-3669Kalbin uyanıklığı, isteklerin olması
Es-Samed134Hiç kimseye muhtaç olmamak
El-Kâdir305İstediğini yapmaya güç yetirme
El-Muktedir744Her işte başarılı olmak
El-Mukaddim184Daima yükselmek
El-Muahhir847Kötü ve belalı birinin veya bir işin kendinden uzaklaşması
El-Evvel37Her hayır işinde birinci olmak
El-Âhir801Ömrün uzun olması
Ez Zâhir1106Her meselenin zuhuru, açıklığı, gizli olmaması
El-Müteâlî551İstediği makama gelmek ve yüceliğe ermek
El-Bâtın62Nefsi mutmain ve kalbi geniş olmak, iç rahatlığının artması
El-Vâlî47Sözünün tesirli olması, insanların kendini sevmesi
El-Berr202Her halukarda iyilik bulmak
Et-Tevvâb409Tevbelerin kabul olması
El-Müntekım630Zulüm ve fenalıklardan korunmak
El-Afuvv156Rızık bolluğu, kalp huzuru, affedilmek
Er-Raûf287Merhametinin artması, hiçbir varlıktan zarar görmemek
Mâlikü'l-Mülk212Mal ve kazanca zarar gelmemesi, maddi ve manevi derecelerin artması
Zü'l-Celâli ve'l-İkrâm1100İşlerin kolay ve âsân olması, insanların kendini sevmesi
El-Muksit209Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak
El-Câmi114Küsleri barıştırmak ve hayırların birleşip toplanması
El-Ganîyy1060Gerçek zenginlik, servet ve geniş rızık, insanlar tarafından sevilmek
El-Muğnî1100Geçim genişliği, bol rızık ve zenginlik
El-Mâni161Kaza ve belalardan emin olmak
Ed-Dârr1001Zararlı kişilerden emin olmak ve onları Allah'a havale etmek
En-Nâfi201Hastalıklardan korunmak, şifa bulmak, zararlardan uzak durmak
En-Nûr256Doğruyu ve yanlışı görüp kalp nuruna sahip olmak
El-Hâdî200-400Doğru yolu bulmak ve çocuklarının serkeş olmaması
El-Bedî86Allah'ın yardımına nail olmak, maddi ve manevi güzellik için
El-Bâkî113Ömrün uzunluğu ve sağlıklı olmak
El-Vâris707Uzun ömür, bol mal, şeref ve rızık sahibi olmak
Er-Reşîd514Güzel ahlak sahibi olmak, kötü alışkanlıklardan korunmak
Es-Sabûr298Başladığı işi kolay bitirmek, sinirini yenmek ve sabırlı olmak

ALLAH'IN İSİMLERİNİ NASIL OKUMALIYIZ?

Bir kere güzel niyet, kalb safası ve gönül uyanıklığı ile ihlâs. gerekir. Şuursuzca yapılan işlerin kimseye bir faydası dokunmaz. İhlâs ile yapılan az bir amel ihlâssız yapılan çok amelden daha üstündür.

Allah’ü Teâlâ'nın güzel isimleri gönüllerde cennet çiçekleri husule getirecektir. Böylece Allah bilgimiz artacak, bilgimiz çoğaldıkça sevgi ve muhabbetimiz bizi kulluğun zirvesine ulaştıracaktır. Ama bu pek kolay ele geçmez. Bunun yolu zikr-i ilâhî’dir. Allah'ın velî kulları böyle keremlenmişlerdir.

Evet:

Yürekte aşk olmazsa perde kalkmaz aradan.
 
Tıkanır bütün yollar, denizden ve karadan!
 
Elmas yakut madeni burda, bırak çakıl taşını,
 
Ey adam, gözünü aç! İşte her şeyde tecelli ediyor Yaradan!
 
“Haşr” sûresinin son üç âyetindeki “Esmâü'l-Hüsnâ” yı okuduğumuz gibi, Yüce Allah'ın güzel isimlerini birbirine ekleyerek okumak caizdir.

Bunun aksine olarak her ismi diğerlerinden bölerek teker teker ve her birinin sonunda durarak okumak da yine caizdir. Yani öyle okunsa da böyle okunsa da makbuldür.

Yine bu güzel isimlerin başına (Yâ) nidası ekleyerek okumak da caiz. Meselâ:

“Yâ Allah, yâ Rahman, yâ Rahîm, yâ Melik, yâ Kuddûs, yâ Vedûd .” gibi. Çok kimseler ve çok velîler bunu tercih etmişlerdir. Hattâ Osmanlı hattatları bu mübarek isimleri “Yâ Fettâh, yâ Hayyü yâ Kayyûm” diye yazarak levhalar haline getirmişlerdir.

Bazı kere de şiirlerin sonuna “Esmâü'l-Hüsnâ” dan bir isim getirilerek ilâhîler yapılmıştır. Buna misâl olarak şu şiiri verebiliriz:

Nefs tenimde bir pusu,
 
Meded, meded, Yâ Vedûd.
 
Başımdan aşmada su,
 
Meded, meded, Yâ Vedûd.
Daha yeni Daha eski