Kıtmir Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Kıtmir Duası Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Kötülüklerden ve felaketlerden korunmak için sık sık okunması tavsiye edilen Kıtmir duası, Kuran-ı Kerim'de yer alan Kehf Suresi'nin bir bölümünden oluşur. Özellikle cuma günleri okunması tavsiye edilen Kıtmir duası, sıkıntılardan kurtulmak için okunur.

Kıtmir, Ashab-ı Kehf ya da Yedi Uyuyanlar olarak bilinen ve cennetle müjdelenen kavmin yanında bulunan köpeğin adıdır. Kitmir Duası da Kehf Suresinin 18. ayetinde yer alır. Duaların kabul edilmesi arzu edilen işlerin gerçekleşmesi için her gün mutlaka okunması tavsiye edilir. Duaların en faziletlisi ve en kıymetlisi olan Kıtmir duası, ağlayan bebeklerin sakinleşmesi için de okunduğu bilinir.

KITMİR DUASI FAZİLETLERİ
  • Arzu edilene ulaşmak için bu dua yardımcı olmaktadır.
  • Yangın ve felaketlerden korunmak için okunur.
  • Ağlayan bebeklerin sakinleştirir.
  • Zenginliği ve bereketi arttırır.
  • Ticaret ve tarım gibi alanlarda bereket için okunmaktadır.
  • Kötü ölümlerin önüne geçmede yarar sağlamaktadır.
  • Kıtmir duasının yer aldığı kolye modelleri bulunmaktadır.
  • Bu kolyeleri takanlar nazardan korunur ve kötülüklerden uzak durur.
  • Bu duayı ev ve iş yerlerine asanlar mekanlarını yangından korur ve işin bereketi artar.
  • Kıtmir duasının sıklıkla okunması tavsiye edilmektedir.
KITMİR DUASI OKUNUŞU

Allahümme Ya Rabbi ve Cebraile ve Mikaile ve İsrafile ve Azraile ve İbrahime ve İsmaile.

La ilahe illallahul melikül hakkul mubin

Muhammedün Resulullahi sadikul.

Ya Rabbi Ya Rabbi Ya Hayyu Ya Kayyumu Ya Zel celali vel ikram

Es'elüke ya rabbel arşıl azim.

KITMİR DUASI ANLAMI

Ey Cebrail’in, İsrafil’in, Mikail’in, Azrail’in, İsmail’in, İshak’ın, İbrahim’in ve Yakup’un rabbi Yüce Allah’ım! Ey bereketleri indiren Kuran’ı, Zebur’u, Tevrat’ı, İncil’i indiren Rabbim. Kudret ve güç sahibi olan yüce Allah’ım! Yegane Melik ve hak olan Allah’tan başka ilah yoktur. Sözünde emin ve sadık olan Hz Muhammed (s.a.v.) Allah’ın elçisidir. Ey Rabbim, Ey Rabbim, Ey Kaim ve Diri olan, Ey ikram ve celal sahibi! En büyük arşın sahibi, senden helal rızık istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Sazenuş, Debernuş, Kefestetayuş, Yemliha, Kıtmir, Meselina, Mernuş, Mekselina...
Daha yeni Daha eski