Ashab-ı Kehf Nedir? Ashab-ı Kehf İsimleri Nelerdir? Ashab-ı Kehf Nerede ve Kıssası

Ashab-ı Kehf Nedir? Ashab-ı Kehf İsimleri Nelerdir? Ashab-ı Kehf Nerede ve Kıssası

Ashab-ı Kehf kıssası birçok dini kaynak ve inanış tarafından merak edilen bir konudur. Bir mağarada uzun süre boyunca uyuyup, Allah tarafından korunan ve yıllar sonra tekrar uyanan gençlerin hikâyesi araştırılmaktadır. Peki, Ashab-ı Kehf nedir?Ashabı Kehf isimleri nelerdir? Ashabı Kehf nerede ve kıssası Konuyla ilgili tüm soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Ashab-ı Kehf Nedir?

Ashabı-ı Kehf kelime anlamı olarak mağara insanı ya da kitabe halkı olarak kabul edilmektedir. Mağara arkadaşları olan bu mümin gençler Allah (c.c.) tarafından korunmuştur. İsimleri unutulan ve öldükleri zannedilen gençlerin yıllar hatta yüzyıllar sonra ortaya çıkmasından bahsedilmektedir. Her ne kadar kıssa ve efsane olarak bazı kaynaklarda değerlendirmeye alınsa da Kuran-ı Kerim'de bizzat geçen bir olaydır. Bu sebeple Müslümanların kesin olarak inanıp iman ettiği bir kıssadır. Ashab-ı Kehf Kuran-ı Kerim'in 18. ayeti olan Kehf Suresinde anlatılmaktadır.

Hz. Îsâ ile Ashâb-ı Kehf’i tasvir eden bir minyatür
Hz. Îsâ ile Ashâb-ı Kehf’i tasvir eden bir minyatür (Terceme-i Cifrü’l-câmi‘, İÜ Ktp., TY, nr. 6624, vr. 99a)

Ashab-ı Kehf Kimdir?

Roma askeri valisi tarafından inançlarından dolayı öldürülmek isteyen bir grup mümin gence Ashab-ı Kehf adı verilmiştir. Mağara insanı, kitabe halkı gibi anlamlar taşımaktadır. Bu gençler öldükten sonra dirilme inancını simgeleyen gençler olarak bilinmektedir. Roma döneminde insanlar putlara tapmakta, kendi şekillendirdikleri putları ibadethanelerinde sergileyerek tapmaktadırlar. Bu gençler ise tek tanrı inancını benimsemiş ve putlara tapmayı aşikar bir şekilde reddetmişlerdir. Bu durum ceza almalarına sebep olmuş ve haklarında ölüm fermanı çıkmıştır. Ancak mümin gençler uzun yıllar kaldıkları mağarada Allah tarafından korunarak saklanmıştır.

Ashâb-ı Kehf ve onları arayanları gösteren bir minyatür
Ashâb-ı Kehf ve onları arayanları gösteren bir minyatür (Zübdetü’t-tevârîh, TSMK, Hazine, nr. 1321, vr. 147b)

Ashab-ı Kehf İsimleri Nelerdir?

Ashabı Kehf hikâyesi yüzyıllardan beri süregelen oldukça tarihi ve bilinen bir olaydır. Kur'an-ı Kerim'de de geçtiğine göre yüzyıllar sürdüğü tescillenmiştir. Ashabı Kehf kıssası yüce kitabımızda şu şekilde geçmektedir: "Onlar mağaralarında dokuz fazlasıyla üç yüz yıl kaldılar. " (el-Kehf,18/25)" Gençlerin sayısı net olarak bilinmemektedir. Fakat rivayetlere göre 7 kişi oldukları dile getirilmektedir.

Bu gençlerin isimleri: Yemliha, Mekselina, Mesina, Mernuş, Debernuş, Sezanuş ve Kafetatayyuş olarak bilinir. Yanlarında da Kıtmir isminde bir köpek vardır. Kıtmir gençleri koruduğu için koruyucu anlamıyla kullanılır. Net olarak isimleri bilinmeyen bu gençler ve köpekleri farklı dinlerde, inanışlarda ve şekillerde anlatılmaya devam etmektedir.

Ashabı Kehf Kıssası

Roma'da putperestlik devrinin hakim olduğu yıllarda yöneticiler halka ağır cezalar vermekteydi. Halka büyük işkenceler yapılmakta ve putlara tapmayanlar ağır şekilde cezalandırmaya devam etmekteydi. Bir grup genç, putları reddettiği için bu durum Roma'da büyük problemlere sebep olmuştur. En sonunda bu gençler Roma Askeri Valisi tarafından ölüm cezasına çarptırılmıştır. Bu gençler memleketlerini terk ederek bir mağaraya sığınmışlardır. Yanlarında yalnızca kendilerini koruması için bir köpekleri vardır. Kuran-ı Kerim'de mağarada kalınan süre 309 yıl olarak verilmektedir.

Tam olarak 309 yıl uykuya dalan bu gençler uyandıklarında çok farklı bir dünyayla karşılaştılar. Gençler mağarada uyuyakaldıktan bir süre sonra Roma halkı onları unuttu. Tam 309 yıl sonra uyandıklarında açlık hissettiler. Gençlerden biri, rivayetlere göre Yelmiha, yiyecek bir şeyler almak için şehir merkezine gitti. Tabi onlar hala Roma Döneminde olduklarını sanıyorlardır. Ancak her şeyi bambaşka görünce çok şaşırdı. Hatta tüccara 300 yıl öncesine ait parayı verince halk çok şaşırdı. Üstelik elbiseleri de dönemin modasıyla tamamen ilgisizdir.

Ashâb-ı Kehf Mağarası
Ashâb-ı Kehf Mağarası

Yemliha, hükümdarın karşısına çıkarılır. Daha sonra halk ve hükümdar mağaraya diğer arkadaşlarının yanına gelir. Ancak onlar oraya gelir gelmez onlar bir anda ortadan kaybolurlar. Bu olaydan sonra burası mabet yapılır. Roma halkı bu olaydan sonra putları bırakarak tek tanrıya inanmaya başlar. Hatta ahiret inancı kuvvetlenir. Bu bölge Mersin Tarsus'ta olduğu düşünülen mağarada bulunmakta ve her yıl binlerce ziyaretçi gelmektedir.

Ashâb-ı Kehf Camii
Ashâb-ı Kehf Camii – Tarsus/İçel
Daha yeni Daha eski