Kıyamete Kadar Her Saat 70 Milyar Sevap Kazandıran Ayetel Kürsi Duası

Kıyamete Kadar Her Saat 70 Milyar Sevap Kazandıran Ayetel Kürsi Duası

Bir kimse bu duayı okuyup peşinden Ayetel Kürsi'yi okursa 70 milyar hasene kazanır ve Sur'a üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazmakla meşgul olurlar.

Kıyamete Kadar Her Saat 70 Milyar Sevap Kazandıran Ayetel Kürsi Duası

Kıyamete Kadar Her Saat 70 Milyar Sevap Kazandıran Ayetel Kürsi Duası

OKUNUŞU

Eûzübillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin yatrifu biha ehlüssemavati ve ehlül ard. Ve külli şey in hüve fî ilmike kâinun ev qad kân. Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.

Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül qayyûm, lâ te'huzühû sinetüv-velâ nevvm, lehû mâ fissemâvâti ve mâ fil ard, men zellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya'lemü mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey im-min ilmihî illâ bimâ şââ'. vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.
Daha yeni Daha eski