Bu Zikri Yapan Kadir Gecesine Kavuşmuş Gibi Olur

Bu Zikri Yapan Kadir Gecesine Kavuşmuş Gibi Olur

Zühri (Radıyallahu anh)dan rivayet edildiğine göre, Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Her kim üç kere: 'Halim ve Kerim olan Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur. Yedi kat göklerden ve büyük Arş'ın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim' derse, kadir gecesine kavuşan kimse gibi olur." (İbnü Asakir, Tarih-u Medineti Dimeşk, no:8302, 65/276; Dulabi; Ali el-Müttaki, Kenzü'l- 'Ummal, no: 3867, 2/223)

İmam Savi (Rahimehullah): "Bu zikri her gece üç kere yapmak lazımdır" demiştir. (Savi, Haşiyetü'l-Celaleyn: 4/341

DUANIN OKUNUŞU

Bu Zikri Yapan Kadir Gecesine Kavuşmuş Gibi Olur

OKUNUŞU

Lâ ilâhe illallâhul halîmul kerîm. Subhânallâhi rabbissemâvâtisseb-i ve rabbil arşil azîm.
Daha yeni Daha eski