Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 3. Cüz Özeti

Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 3. Cüz Özeti

Kur'an-ı Tanıyalım (3. Cüz Özeti)

Üçüncü Cüz


1. Üçüncü cüz Bakara Suresi 253. Ayetle başlar ve 286 ayetle sure biter. Ardından Âli İmran Suresi ile devam eder ve 91. ayetle cüz biter.
 
2. Bakara ve Âli İmran surelerinin ortak ismi Zehraveyn’dir. Yani iki çiçek demektir.

3. Bakara Suresi 255. Âyette âyetel kursi vardır.

4. Dinde zorlama yoktur ayeti de 256. Âyettedir.

5. 258.ayette Hazreti İbrahim ile Nemrud arasında geçen bir tartışma vardır. Hemen sonrasında Yüz yıllık ölüm uykusuna dalan Uzeyr Peygamberden bahsedilmiştir. 260. Âyette de hazreti İbrahim ve kuşların yeniden yaratılması anlatılır.

6. 261-274 ayetleri arasında ana konu infak ve sadakadır. İnfakın önemi, ne kadar bereketli olduğu, şeytanın infak edenleri fakirlikle korkuttuğu, gerçek fakirlerin toplum içine çıkıp dilenmedikleri bu ayetlerde anlatılmıştır.

7. 275-281 ayetler arasında ise faizin haram olduğu, faizden vaz geçmek gerektiği anlatılır. Faizin Allaha savaş açmak olduğu da 279.ayette hatırlatılmıştır.

8. 282-284 ayetler arasında ise borç hukukundan söz edilmiştir. Şahitlik, katiplik, adalet ve rehin gibi borç ile ilgili ticari meseleler burada anlatılır. Kuranın en uzun ayeti sayılan borç ayeti bakara Suresi 282.ayette geçmektedir.

9. 285 ve 286. Ayetler de amenerresulu olarak bilinen ve Mirac gecesi nazil olduğu rivayet edilen ayetlerdir. Böylece Bakara Suresi bitmiş olur.

Âli İmran Suresi

10. Ana konusu ilk bölümde ehli kitap hakkındadır. Zaten surenin ilk aletlerinin sebebi nuzülü de budur. İleride bedir, uhut ve diğer bazı savaşlara dair bir çok âyet gelecektir.

11. Muhkem ve müteşabih kavramı ilk defa bu surenin yedinci ayetinde anlatılır.

12. Gerçek dinin Allah katında islam olduğu 19 ve 85. âyette özellikle vurgulanmıştır.

13. 35 – 63 ayetler arasında Meryem aleyhisselâm, Zekeriya aleyhisselâm, İsa aleyhisselâm ve onların meselelerinden söz eder. Meryemin mabede adanması, Zekeriya peygamberin duası, İsa peygamberin beşikte konuşması ve Allahın izniyle ölülere hayat vermesi bu ayetlerde anlatılır. Mübahele ayeti de 61. Âyettedir.

14. 64-68 ayetleri arasında hazreti İbrahim’in yahudi veya hıristiyan olmadığı anlatılır. Ona sahip çıkma hususunda en çok müslümanların sahip çıkması istenir.

15. 69-91 ayetler arasında ise ehli kitap hakkında bazı bilgiler verilir. Onların hepsi aynı değildir. İyisi var kötüsü var. İmana meyilli olanı var imandan uzak duranı var.
Daha yeni Daha eski