Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 2. Cüz Özeti

Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 2. Cüz Özeti

Kur'an-ı Tanıyalım (2. Cüz Özeti)

İkinci Cüz


1. İkinci cüz 141 – 252 ayetler arası olup, Bakara Suresinin devamıdır.

2. Bir çok emir ve yasak bu cüzde yer alır.

3. 142 – 150 ayetler arasında kıble ayetleridir. İslamın ilk kıblesi olan Kudüs’ten Mescid-i Haram’a dönüş bu ayetler arasında yer alır.

4. Allah yolunda ölenlerin Allah katında diri oldukları 154.ayette belirtilmiştir.

5. 164.ayette tefekkür edilmesi gereken bazı şeylere dikkat çekilmiştir.

6. Bazı insanların sevgide aşırıya gidip, sevdiklerini Allah’ın sevgisinin üzerine çıkarmaları 165.ayette kınanarak anlatılmıştır.

7. 172.ayette temiz yiyeceklerin tüketilmesine vurgu yapılıyor.

8. 177.ayette gerçek iyiliğin sembollerde aranmaması gerektiği, gerçek iyiliğin takva ve iyilikten ibaret olduğu anlatılmaktadır.

9. 178-179.ayette kısasın meşruiyeti anlatılmış, affetmenin ise daha erdemli bir davranış olduğu ifade edilmiştir.

10. 183-187 ayetler arasında oruç ve ahkamı anlatılmıştır.

11. 190 – 195 ayetler arasında cihattan söz edilmiştir. Mücadelenin dinin ikamesine kadar devam etmesi gerektiği vurgulanmıştır.

12. 196-203 ayetler arasında ise hac ibadeti ve ona dair bazı meseleler anlatılmıştır.

13. 204-214 ayetler arasında ise insanların türlü hallerinden bahsedilmiştir.

14. 215 – 218 ayetler arasında infak, cihat, savaş ve hikmetullah anlatılmıştır.

15. 219. Âyette içkinin haram olma aşamalarından ikincisi anlatılmıştır.

16. 221 – 242 ayetler arasında evlilik, boşanma, süt emzirme, rici talak, bain talak, iddet ve benzeri aile muamelelerinden bahseder.

17. 246 – 252 ayetler arasında ise israil oğullarıyla ilgili olan Talut, calut kıssası ve Davut peygamberin calutu öldürmesinden söz eder.
Daha yeni Daha eski