Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 16. Cüz Özeti

Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 16. Cüz Özeti

Kur'an-ı Tanıyalım (16. Cüz Özeti)

On Altıncı Cüz


1. Bu cüzde Kehf Sûresinin ve devamı ve iki tane Sûre vardır. Meryem Sûresi ve Taha Sûresi

2. Kehf Sûresinin son bölümünde (75-82) Hızır-Musa kıssasının Hikmetleri anlatılır. Son olarak doğu ve batı taraflarına giden Zülkarneyn kıssası (83-98) anlatılır. Kıssalar burda biter.

Meryem Sûresi

3. Sûre 98 ayettir. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir.

4. 1-15 ayetler arasında Zekeriya peygamberin duasının kabul edilmesi anlatılır. Uzun Sûredir çocuk sahibi olmayı bekleyen Zekeriya peygamberin Yahya isminde bir çocuğu olur. Duadan ve Allah’tan ümit kesmemek lazım.

5. 16-40 ayetler arasında Sûrenin de ismi olan Meryem’den bahseder. Mucizevi bir şekilde Hazreti İsa’ya hamile kalan ve onu doğurup halkının yanına gelmesi, halkın bu duruma karşı çıkması bunun üzerine Hazreti İsa’nın bebek iken konuşması anlatılır.

6. 41-50 ayetler arasında Hazreti İbrahim’in, babasına nasihat etmesi anlatılır. Babasına şeytana tapmaması gerektiği, Rahman’ın merhametine sığınması gerektiğini söyler. Babası ise İbrahim’in kendisini terk etmesi aksi halde onu öldüreceğini söyler.

7. 51-53 ayetleri arasında kısaca Musa’dan, 54-55 ayetler arasında İsmail’den, 56-56 ayetler arasında ise İdris peygamberden bahseder. Devamında ise bu peygamberlerden sonra gelen kuşağın önce namazı terk ettikleri, şehvetlerinin peşinden koştukları vurgulanır.

8. 61-98 ayetler arasında ise tevhid içerikli ayetler geçer. Allah’ın çocuk sahibi olmadığı, noksanlıktan münezzeh olduğu, Allah’a eş koşanların ve ona çocuk ve acziyet isnat edenlerin büyük bir azap görecekleri anlatılır.

9. Meryem Sûresinde Rahman kelimesinin çok defa zikredilmesi de dikkat çekicidir.

Taha Sûresi

10. Sûre 135 âyettir. Sûre yoğun olarak Hazreti Musa’dan bahseder.

11. 2. Âyette Kuran’ın insanın bedbaht olması için nazil olmadığı geçer.

12. 25-35 ayetler arasında hazreti Musa’nın duası geçer. Rabbim, kalbime genişlik ver. İşlerimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz..

13. 44. âyette hazreti Musa ve Harun’a firavuna gitmeleri, onunla konuşurken sert bir uslüp kullanmamaları vurgulanır.

14. 56-76 ayetler arasında hazreti Musa ve sihirbazlar olayı anlatılır. Sihirbazlar Musa’nın sihir yapmadığını anladıkları için iman ederler.

15. 77-99 ayetler arasında Musa’nın mucizevi olarak denizi yararak geçmesi, firavun ve askerlerinin denizde boğulması, İsrail oğullarına çölde nimetlerin hazır geldiği, Hazreti Musa’nın Tur dağına gidip Rabbinden vahiy alması, döndüğü zaman ise kavminin puta tapmaya başladığını görmesi, samiri isimli bir kişinin toplumu şirke bulaştırdığı için sürgün edildiği olaylar anlatılır.

16. 100-115 ayetler arasında Allah teâlânın yüceliğinden bahsedilir.

17. 116-123 ayetler arasında hazreti Adem’in yaratılış kıssası anlatılır.

18. Allahın öğütlerine kulak asmayanların sıkıntılı bir hayat yaşayacakları 124, Kuranın emirlerine bir müddet uyup sonra onu terk edenlerin kıyamet günü kör olarak diriltilecekleri 125-127, imtihan gereği kendisine bir sürü mal mülk verilen kimseye imrenilmemesi gerektiği 131, ailene namazı emret ve bunda sabır göster emri 132, ve diğer uyarı ve tavsiyeler ile cüz biter.
Daha yeni Daha eski