Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 15. Cüz Özeti

Cüz Cüz Kur'an-ı Tanıyalım: 15. Cüz Özeti

Kur'an-ı Tanıyalım (15. Cüz Özeti)

On Beşinci Cüz


1. Bu cüzde iki tane Sûre vardır. İsra Sûresi ve Kehf Sûresinin bir bölümü

2. İsra Sûresi Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu ahlaktır. İçinde tevhid ile ilgili bir çok âyet de vardır. 111 ayettir.

3. İsra, peygamber efendimizin Mekke’den Kudüs’e olan yolculuğunun ismidir. Sûrenin başında bu olaydan söz edilir.

4. Sûrenin her ayeti neredeyse birbirinden bağımsızdır. Her ayetin tek tek not alınması gerekir. Her biri kendi başına bir derstir. Sûrenin içinden bazı ayetler seçerek ne kadar büyük Hikmetler içeriğini yakından görelim.

5. Bu Kuran gerçekten en doğru yola iletir. 9

6. İnsan hayırlı şeyleri istediği gibi şerli şeyleri de ister. 11

7. Biz bir halkı helak etmek istediğimiz zaman oranın mütref yani aşırıya kaçan zenginlerini idareci yaparız. Onlar görevlerinde fasıklık ederler. Böylece azap onlara müstahak olur. 16

8. Dünya hayatını isteyene dünya hayatı, ahiret hayatı isteyene ahiret hayatı veririz. 18-19

9. Anne babana “üff” bile deme 23

10. İsraf etme, cimri olma. Çocuklarınızı geçim kaygısı yüzünden öldürmeyin. Zinaya yaklaşmayın. Kimseyi öldürmeyin. Yetim malını yemeyin. Ölçü tartıda adil olun. Seni alakadar etmeyen bilginin peşinden koşma. Yer yüzünde kibirli bir şekilde yürüme.. 26-38

11. Kullarıma söyle en güzel sözlerle konuşsunlar. 53

12. Denizde size bir sıkıntı dokunsa sadece Allah’a yalvarır, sizi kurtarınca da ondan yüz çevirirsiniz. 67

13. Eğer biz seni korumasaydık az da olsa onlara meylederdin. 74

14. Kuran şifadır. İnsana nimet verince nankörlük yapar. Herkes kendi karakterine uygun hareket eder. 81-84

15. İman etmeyecek olan birine yeri göğü yarsan, altına çevirsen yine de iman etmez. 90-94

16. Göklerin ve yerin hazineleri elinizde olsa fakirlik korkusu yüzünden kimseye bir şey vermezdiniz. 100

17. Allah’ın güzel isimleri vardır. Hamd Allah’a aittir. 110-111

Kehf Sûresi

18. Mekke’de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. İçerisinde beş tane önemli kıssa vardır. Sûrenin de ismi Kehf kıssası en meşhurudur. İmanlarını korumak için yurtlarını terk eden ve bir mağarada gizlenen bir grup gençten söz edilir.

19. Sûredeki beş kıssa: Mağara arkadaşları kıssası, bahçe sahipleri kıssası, Hazreti Adem’in yaratılış kıssası, Hızır-Musa kıssası ve Zülkarneyn kıssası

20. 9-27 ayetler arasında mağara arkadaşları kıssası anlatılır.

21. 32-45 ayetleri arasında bahçe sahipleri kıssası anlatılır.

22. 50. âyette yaratılış kıssası özet olarak geçer.

23. 60-82 ayetler arasında ise Hızır-Musa kıssası anlatılır.
Daha yeni Daha eski