Aşure Günü İbadetleri ve Faziletleri

Aşure Günü İbadetleri ve Faziletleri

"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak meşhur olan, yani "Allah'ın ayı Muharrem" olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır.

Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir.

Âşura Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Âşura Gününün Allah katında ayrı bir yeri vardır. Bugünde Cenâb-ı Hak on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kudsiyetini arttırmıştır. Bu günlerde oruç tutmak çok faziletlidir.

Hicrî Senenin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü Âşura Günüdür. Muharrem ayının diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, Âşura Gününün de diğer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadır.

Âşura Gününün Allah katında da çok seçkin bir yerinin olduğunu Fecr Sûresinin ikinci âyeti olan "On geceye yemin olsun" ifâdelerinin tefsirinden öğrenmekteyiz.

Bazı tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in Âşurasine kadar geçen gece olduğu beyan edilmektedir.

Cenâb-ı Hak bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Bugüne "Âşura" denmesinin sebebi, Muharrem ayının onuncu gününe denk geldiği içindir. Hadis kitaplarında geçtiğine göre ise, bu güne bu ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenâb-ı Hak on peygamberine on değişik ikram ve ihsan ettiği içindir. Bu ikramlar şöyle belirtilmektedir:

1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur. 

Aşure Gününün Faziletleri ve Yapılacak İbadetler

Rivayet edildiğine göre Aşure Günü, Ramazan’dan sonra en hayırlı gündür. Az önce bahsettiğimiz gibi Aşure Gününde yapılacak olan ibadetlerin mükafatı da diğer günlere nazaran çok büyüktür. Aşure gününü tüm peygamberlerin oruçlu geçirdiği rivayet edilmiştir. Peygamber efendimiz ise Aşure Gününün oruçlu geçirilmesini şiddetle tavsiye etmiştir. Çünkü Ramazan Orucundan sonra en büyük sevaba sahip oruç aşure günü orucudur. Aşure günü Hristiyan ve Yahudiler için de önemli gündür. Aşure gününü Yahudiler de oruçlu olarak geçirirler. Bu nedenle Peygamber Efendimiz, Hristiyan ve Yahudilere benzememek için bir tanesi aşure gününe denk gelmek şartıyla, aşure gününden önceki ya da sonraki günü de oruçlu olarak geçirmeyi emretmiştir. Yani anlaşılacağı üzere Müslümanlar ya iki gün oruç tutmalı, ya da tek olarak aşure gününde oruç tutmamalı.

Müslim’de rivayet edilen bir hadisi şerife göre Aşure Günü orucu geçen yıl aşure gününden, bu aşure gününe kadar işlenen günahlara (kul hakkı hariç) kefaret olacağı bildirilmiştir.

Başka bir rivayete göre aşure günü oruç tutan, yetmiş bin sene oruç tutmuş sevabına erişir.

Tüm bu faziletlere rağmen aşure günü orucu farz (zorunlu) değildir.

Aşure gününde yapılacak diğer ibadetler ve faziletleri şunlardır;
 • Aşure günü Vakıa Suresi okuyan insan fakirlikten korunur
 • Aşure günü erzak almak eve bereket getirir
 • Aşure günü Rahman Suresi okuyana cennet vacib olur
 • Günahlarının affı için aşure gününde 313 defa “La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minezzalimin” duası okunmalıdır
 • Aşure günü her kim 10 kişiye selam verirse, tüm Müslümanlara selam vermiş sevabına kavuşur
 • Aşure günü bol sadaka verilmelidir. Her kim Aşure Günü zerre kadar sadaka verirse, Allah o kula Uhud Dağı kadar sevap verir
AŞURE GÜNÜ YAPILACAK 6 FAZİLETLİ İBADET
 • Gusül abdesti alın
 • Oruç tutun
 • İftar verin
 • Sadaka verin ve ikramlarda bulunun
 • Evinize 10 çeşit ihtiyaç alın
 • En az 10 kişiye selam verin
Aşure Günü Namazı

Güneş doğduğu zaman gusül abdesti alınır, yeni elbiseler giyilir, bir avuç su ile baş mesh edilir, iki rekat namaz kılınır. Birinci rekatta Fatiha‘dan sonra Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha’dan sonra Lev Enzelna okunur.
Daha yeni Daha eski