Zina Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? Hangi Durumlarda Zina Yapılmış Sayılır? Zinanın Günahı...

Zina Nedir ve Çeşitleri Nelerdir? Hangi Durumlarda Zina Yapılmış Sayılır? Zinanın Günahı...

Allah katında en büyük günahlardan biri olan zina davranışı ile ilgili bilinmesi gerekenler... Zina nedir, zinanın günahı ve çeşitleri...


İster nişanlılık döneminde ister flört evresinde olsun dinimizce hiçbir şekilde helal kılınmayan zina durumu, evlilik arifesinde bile kabul görülemez kesin bir hükümdür. Nikahı kıyılmayan bir erkek ile kadının isteyerek ve bilinçli bir şekilde yaptıkları birleşme günümüzde zina kavramı olarak değerlendirilir. Ebû Hüreyre (r.a)'un rivayetine göre Efendimiz (SAV) şöyle buyurdu: "Âdemoğluna zinadan nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözlerin zinası bakmak, Kulakların zinası dinlemek, Dilin zinası konuşmak, Elin zinası tutmak, Ayakların zinası yürümektir. Kalbe gelince o, arzu eder, ister. Üreme organı ise, bunu ya gerçekleştirir, ya da boşa çıkarır." İnsan ahlakını ve maneviyatını körelten bazı ahlaksızlıklar, pek çok maddi hastalıklara da yol açabilir. Aile içinde terbiyesizlik gösteren, nikah dışı oluşan nesiller, toplumdaki düzeni de bozar. İsra Suresi 32. ayette zikredilen "Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur." ayetinde zinadan uzak durmamız gerektiğine değinilmiştir.
  • Zina bir tarafa zinaya gidecek her türlü davranışlar bile yasaklanmıştır. (Harama bakmak, haramı tutmak vb.)
  • Zinaya giren erkeğe "zânî" kadına ise "zâniye" denir.
  • Zina çoğu kişinin bildiğinin aksine sadece temas ile gerçekleşen bir durum değildir.
  • Ahirette ümmetinin çokluğuyla övünecek olan Peygamber Efendimiz (SAV), nesli korumak için gerekli şartları taşıyan kişilere evliliği önermiştir.
ZİNANIN ÇEŞİTLERİ! NELER ZİNAYA GİRER? ZİNAYA SOKAN DAVRANIŞLAR

Hanefi mezhebine göre, Muhafazakar bir erkeğin kendisine farklı gözle bakabileceği karşı cinse, nikah akdi ya da cariye gibi nedenler olmaksızın öncesinde temasta bulunmasıyla cinsel istek gerçekleşebilir. Kişiyi haram olan zina günahına sürükleyen durumlara örnek olarak öpmek ya da sarılmak gibi davranışlar gelir.

MAHREMLE YAPILAN ZİNA: Kendisine evlenmesi sonsuza kadar yasak olan (ana, kız kardeş, kayınvalide ve süt anne veya süt teyze) gibi kişilerle yapılan zinadır.

SAVAŞTAKİ MÜCAHİTLERİN EŞLERİYLE ZİNA: İkinci derecede ağırlığa sahip olan bu tür zinada Efendimiz (SAV)'in şöyle buyurduğu nakledilmektedir:

“Aman savaşan müminlerin eşlerinden uzak durun. Zira savaşan müminlerin eşleri, savaşa çıkmayıp geride kalmış bulunan mümin erkeklere anneleri gibi (Haram) dır.”

KOMŞU ZİNASI: 3. derecedeki zina çeşidi olan bu türde komşu ile yapılan zina geçerlidir.

EVLİ VE YAŞLI ZİNASI: Peygamber Efendimiz (SAV) hadis-i şerifinde; “Üç sınıf insan vardır ki Allah kıyamet günün de onları zatına muhatap tutup konuşmaz. Onlara rahmet nazarıyla bakmaz. Onları günahlarından arındırmaz. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Bunlar: kibirli fakirler, sık sık yalan söyleyen idareciler, evli – yaşlı zinacılardır.” buyurmaktadır.

BEKAR ZİNASI: Bekarların bekarlarla yaptığı zina çeşididir.

ZİNADAN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

-Değil işlenmesinin yaklaşılmasının bile haram olduğu zina davranışından tövbe etmek ve evlenileceği zamana kadar kesinlikle bu davranışın tekrarlanmaması gerekir. Eğer vücutta herhangi bir hastalık yoksa yani kişi sağlıklıysa mümkün olduğunca oruç tutmaya özen gösterilmelidir. Çünkü oruç ibadeti, insanın nefsini terbiye etmede bir numaradır. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur:

“Gençler! Kimin maddi imkânı varsa hemen evlensin. Kim de maddi imkân bulamazsa (nafile) oruç tutsun. Çünkü oruç, onun için şehveti kırıcıdır.” (Buhari, Nikâh, 3; Müslim, Nikâh, 1)

-Kişiyi zinaya getiren en önemli yollardan birisi de kişide tahrik edici görüntü ya da videoları seyretme gibi uygunsuz içerikleri izlemekten uzak durulmalıdır. Tahrik olan bir kişi cinsel hislerine mani olamaz ve ne yazık ki günahı göze alacak hale gelirler. Bu konuyla ilgili ayette "Mümin erkekler, mümine kadınlar gözlerini harama bakmaktan kapasınlar!" ifadesi geçmektedir. Ayetten anlaşılacağı üzere gözleri haramdan korumak için kapalı imiş gibi hayal ederek temiz durmaya çalışılmalıdır.

-Boş zamanlar faydalı amellerle ve ilimle geçirmeye çalışılmalıdır.
Daha yeni Daha eski