Felç ve Cüzzam Hastaları İçin Okunacak Dualar

Felç ve Cüzzam Hastaları İçin Okunacak Dualar

Her an herşey insanın başına gelebilir. Bu hayatın bir parçasıdır. Bunlardan biri’de felçli olmak ki Allah herkese sıhhat ve afiyet verdiği gibi bu musibetten’de korusun. Lakin böyle bir durumda olan kişiler öncelikle hastane’de uzman doktorlar tarafından tedavisini ve gereken müdahaleyi yapması lazımdır. Bunu yaparken’de elinden geldikçe Allah’a dua etmesi tez zamanda şifa bulması için’de dua etmesi gerekir. Bu nedenle felçli hastalara okunması gereken arapça ve Türkçe okunuşları ve anlamlarını içeren bir dua derledik.

Cüzzam İçin Okunan Dualar

Okunuşu: Allahümmehdinî min indik, ve efid aleyye min fadlik ve esbiğ aleyye min rahmetik ve enzil aleyye min berekâtik.

Anlamı: Allahım, kendi katından bana hidayet ver. Fazlı keremini üzerime akıt. Rahmetinden bana ihsan et. Ve bereketinden üzerime indir.

Bir gün Kabise bin Muhârik (r.a.) Resûl-i Ekrem’e, «Yâ Resülâllah, yaşım ilerledi, birçok şeylerden kaldım, yapamaz, âciz bir hâle düştüm, bana bir şeyler öğret ki, onlardan istifade edeyim», dedi. Bunun üzerine Resûl-i Ekrem:

— Dünyalığın için akşam namazını müteakip şu duayı 3 kere okumaya devam et, diye aşağıdaki duayı talim etti ve devamla buyurdu ki: Çünkü buna devam edenler felç, alalık ve cüzzam gibi hastalıklardan, elem ve kederden emin olurlar.

Felç Hastaları İçin Okunacak Dua

Okunuşu:
Sübhâna’llâhi ve bihamdibi sübhâna’l-lâhi’l-azim. Lâ havle velâ ‘kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm.

Anlamı: Allah’ı teşbih ve O’na hamd ederim. Azîm olan Allah’ı teşbih ederim. Güç ve kuvvet ancak Aliyyü’l-Azîm olan Allah iledir.»

Adı Busiri. 1212’de Mısır’da doğar. Berberi asıllıdır. Kuran-ı Kerim’i bildiği gibi, Tevrat ve İncilleri de ezbere okuyacak kadar iyi bilirdi. Kısa boylu ve zayıf bünyeliydi. İmâm-ı Muhammed bin Sa’îd Busayrî hazretleri evliyanın büyüklerindendir. Kendisine felç hastalığı geldi. Bedeninin yansı hareketsiz kaldı. Resûlullaha tevessül edip, insanların en üstününü öven meşhûr kasidesini hâzırladı. Rüyâda Resûlullahı görüp huzurunda okudu. Resulullahın çok hoşuna gidip arkasından mubârek hırkasını çıkarıp, imâma giydirdi. Bedeninin felçli olan yerlerini mubârek eli ile sığadı. Uyanınca, bedeni sağlam gördü. Hırka-i se’âdet de arkasında idi. Bunun için, bu kasideye “Kasîde-i bürde” denildi.

Okumaya başlamadan önce, abdest alınır, kıbleye dönülür, okuyan ve okunan tevbe istiğfar ve salevatı şerife getirir. İstenilen faydanın tam hasıl olabilmesi için; ne için okuduğuna niyet etmek, başlamadan önce üç İhlas, bir Fatiha okuyup başta Peygamber efendimize ve Silsileyi aliye ve diğer İslam büyüklerine hediye etmek, faydasına inanmak, okumaya başlamadan önce sadaka vermek, acizliğini düşünüp Cenab-ı Hakka sığınmak lazımdır.

Kaside-i bürde, özellikle felçli hastalar için okumakla beraber, kim ne maksatla okursa maksadına nail olur. Resulullahı rüyada görebilmek, son nefeste imanla ölebilmek, hayırlı ve huzurlu bir hayat sürebilmek, geçim rahatlığı, sıkıntıdan kurtulmak, muradına nail olmak, cinnilerin şerrinden korumak gibi maksatlar için okunabilir. En az üç defa okumak gerekir. Ne kadar çok okunursa o kadar tesiri fazla olur.

Daha yeni Daha eski