Vehb b. Abdümenaf

Vehb b. Abdümenaf

İsminin anlamı; “ihsan etme ve bağışlama” demektir. Efendimiz’in (sas) anne tarafından dedesidir.

Efendimiz’in (sas) dedesi Vehb ile görüşememiştir. Çünkü dede Vehb, kızı Âmine’nin Abdullah ile düğününü göremeden, çok erken bir tarihte vefat etmiştir. Bundan dolayı Abdülmuttalib, Âmine validemizi amcası Üheyb’den istemiştir. Efendimiz’in (sas) dedesi Vehb, Mekke de cömertliği ile bilinen, saygı değer bir insandı.

Büyük bir tevafuk ki; Efendimiz (sas) baba tarafından dedesini görmüş fakat anne tarafından dedesini görememiştir. Kendiside erkek evlatlarından torun sahibi olamadı fakat kız evlatları tarafından torun sahibi olmuştur. Yani torunları kendisinin tam tersi baba tarafından dede görememiş, anne tarafından dedelerini görmüştür. Anneleri tarafından dedeleri olduğu torunlarına öyle bir dedelik yapmıştır ki, insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan bir dede-torun ilişkisi yaşanmıştır. Sanki anne tarafından olan dede özlemini torunları ile gidermiştir.
Daha yeni Daha eski