Ümmü Gülsüm bint Ali

Ümmü Gülsüm bint Ali

Ümmü Gülsüm bint Ali. İsminin anlamı; “Yuvarlak dolgun yüzlü” demektir. Efendimiz’in (sas) Hazreti Fatıma’dan (ra) olan torunu ve Hazreti Ali’nin (ra) kızıdır. Miladi, 629 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Ümmü Gülsüm (ra), annesi Hazreti Fatıma’ya (sas) çok benzerdi dolayısıyla dedesi Efendimiz’e de (sas) benzerdi. İlmini ise babasından almıştır. Çevresin de ki insanlara ilim öğretmiştir.

Hazreti Ümmü Gülsüm (ra), 51 yaşlarında iken vefat etmiştir.
Daha yeni Daha eski