Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “küvviret” fiilinin mastarından almıştır. Tekvîr, dürmek demektir. Sûrede başlıca, kıyamet, vahiy ve peygamberlik konuları ele alınmaktadır.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada seksen birinci, iniş sırasına göre yedinci sûredir. Tebbet sûresinden sonra, A‘lâ sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede kıyametin dehşet verici bazı ayrıntıları ile vahiy ve peygamberlik gerçeği üzerinde durulmaktadır.

TEKVİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Tekvir Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

TEKVİR SURESİ OKUNUŞU
1.İzeşşemsu kuvviret.
2.Ve izennucumunkederet.
3.Ve izelcibalu suyyiret.
4.Ve izel'işaru 'uttılet.
5.Ve izelvuhuşu huşiret.
6.Ve izelbiharu succiret.
7.Ve izennufusu zuvvicet.
8.Ve izelmev'udetu suilet.
9.Bieyyi zenbin kutilet.
10.Ve izessuhufu nuşiret.
11.Ve izessema'u kuşitat.
12.Ve izelcahıymu su''ıret.
13.Ve izelcennetu uzlifet.
14.'Alimet nefsun ma ahdaret.
15.Fela uksimu bilhunnesi.
16.Elcevarilkunnesi.
17.Velleyli iza 'as'ase.
18.Vessubhı iza teneffese.
19.İnnehu lekalu resulin keriymin.
20.Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin.
21.Muta'ın semme emiynin.
22.Ve ma sahıbukum bimecnunin.
23.Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni.
24.Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin.
25.Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin.
26.Feeyne tezhebune.
27.İn huve illa zikrun lil'alemiyne.
28.Limen şae minkum en yestekıyme,.
29.Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne.
TEKVİR SURESİ ANLAMI
1.Güneş, dürüldüğü zaman,
2.Yıldızlar, bulanıp söndüğü zaman,
3.Dağlar, yürütüldüğü zaman,
4.Gebe develer salıverildiği zaman.
5.Yaban hayatı yaşayan (irili ufaklı) tüm canlılar toplandığı zaman,
6.Denizler kaynatıldığı zaman,
7.Ruhlar (bedenlerle) eşleştirildiği zaman.
8, 9.Diri diri gömülen kız çocuğunun, hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
10.Amel defterleri açıldığı zaman,
11.Gökyüzü (yerinden) sıyrılıp koparıldığı zaman,
12.Cehennem alevlendirildiği zaman,
13.Cennet yaklaştırıldığı zaman,
14.Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
15, 16.Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara,
17.Andolsun, yöneldiği zaman geceye,
18.Andolsun, aydınlandığı zaman sabaha ki,
19, 20, 21.O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.
22.(Ey Kureyşliler!) Sizin arkadaşınız (Muhammed) bir deli değildir.
23.Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.
24.O, gayb hakkında cimri değildir.
25.Kur'an, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26.(Hal böyle iken) nereye gidiyorsunuz?
27, 28.O, âlemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için, ancak bir öğüttür.
29.Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.
Daha yeni Daha eski