Remle bint Ebî Süfyan

Remle bint Ebî Süfyan

Remle bint Ebî Süfyan. İsminin anlamı; “çölde bulunan kum tanesi” demektir. Remle isminden daha çok Ümmü Habibe ismi ile anılıp, bilinir. Babası uzun yıllar İslam’a düşman olan Ebû Süfyan b. Harb’tır. Miladi 593 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Ümmü Habibe validemiz Ubeydullah b. Cahş ile evliydi. Mekke’de yapılan zulm ve işkence neticesinde Habeşistan’a hicret edenlerin arasında Ubeydullah ve hanımı Ümmü Habibe validemizde vardır. Fakat Ubeydullah, daha sonra İslam’ı terk edip, Hristiyanlığa geçmiş ve bunun akabinde de orada bu hal üzere ölmüştür. Ümmü Habibe validemiz dul kalmış ve Mekke’den ayrılmıştır. Müslüman olduğu için geri dönemiyordu. Çok zor bir durumda idi. Bunu haber alan Efendimiz kendisine evlilik teklifinde bulunup onu bu zor durumdan kurtarıyordu. Bir diğer evlilik amacı ise, Babası Ebû Süfyan’ı İslam’a kazandırmak idi. Çünkü Ebû Süfyan Mekke’nin ileri gelenlerindendi, onun imanı ile Mekke’de çoğu insan iman ederdi.

Ebû Süfyan, Efendimiz’in (sas) kızı Ümmü Habibe’ye evlilik teklifinihaberalınca(İslam’aveEfendimiz’e(sas)düşmanolmasına rağmen) şöyle diyecekti: “O (sas) reddedilemeyecek bir erkektir.”(41) Bu evlilik üzerine Mümtehine Süresinin 7. ayeti inmiştir:
“Olur ki Allah sizinle düşmanlarınız arasında bir dostluk meydana getirir. Allah gücü yetendir. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”
Bu evililik, Efendimiz’in (sas) nasıl bir ahlak sahibi olduğunun en büyük delillerindendir. Efendim! (sas) Sana ümmet olmak bize şereftir. Miladi 664 yılında Ümmü Habibe validemiz, 72 yaşında Medine’de vefat etmiştir.

41. İbn Abdilberr, el-İstiâb, c. IV, s. 1849
Daha yeni Daha eski