Ramazan Ayı Zikirleri, Ramazan Ayında Okunacak Dualar

Ramazan Ayı Zikirleri, Ramazan Ayında Okunacak Dualar

Ramazan ayı 11 ayın sultanı olarak faziletleri ve sevaplarıyla çok mübarek bir aydır. Ramazan ayında birçok ibadet yapılmaktadır. Bu ayı dua ve zikir ile geçirmekte oldukça önemlidir. Ramazan ayı içerisinde çekilecek tesbihler, zikirler…

Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre;

“Ramazan ayının evveli büyük bir rahmettir, ortası tam bir mağfirettir, sonu ise cehennemden azattır (kurtulmaktır).”

Hadis-i şerifinden dolayı olsa gerektir ki İslam alimlerimiz, her biri yüzer kere okunmak üzere;

Ramazan Ayının Her 10 Gününde 100 Kere Çekilecek Zikirlerİlk 10 Günde

يَا اَرْ حَمَ الرَّاحِمِينَ

Yâ Erhamerrâhimîn

“Ey acıyanların en merhametlisi!”


İkinci 10 Günde

يَا غَفَّا رَا لزُّ نُو بِ

Yâ Ğaffârazzünûb

“Ey günahları çokça bağışlayan!”


Üçüncü 10 Günde

يَا مُغْتِقَ الرْرِقَا بِ

Yâ Mu’tigarrigâb

“Ey boyunları cehennemden âzâd eden!”Ramazan Ayı Günlere Göre Zikirler, Dualar

Haftanın 7 günü için çeşitli sahih kaynaklardan derlediğimiz Ramazan ayına özel her gün için okunabilecek dualar, tesbihler ve zikirler

Pazartesi Günleri

1000 defa “La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil aziym”

Salı günleri

100 defa “Cezallahü anna Muhammeden sallallahü Teala Aleyhi ve sellem ma hüve ehlüh” (salavat)

Çarşamba Günü

Bin defa (1000) “Estağfirullahel Aziyme ve etübü leyh” (istiğfar niyeti ile)

Perşembe günü

1000 defa (Bin) “Sübhanallahi vebihamdihi Sübhanellahil Aziym.”

Cuma günleri

1000 defa “Ya Allah, Ya Allah”

Cumartesi günleri

1000 defa “La İlahe İllallah” kelime-i tevhidi zikri.

Pazar Günleri

1000 defa “Ya hayyü Ya kayyüm” diye tesbih çekilir.

Günlük Zikirler ve Dualar

Her gün, günde 100 defa La İlahe İllallah tesbihi çekilir.

Her gün, günde yüz defa Estagfirullahel el azim (Ey yüze Allah’ım senden af diliyoruz) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 100 defa Subhanallahi velhamdulillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber (Sen bütün eksik ve kusurlardan münezzehsin. Bütün hamdü senalar sanadır) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 100 defa Allahummerham ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammede merhamet eyle) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 100 (yüz) defa Allahummağfir ummete Muhammed (Allah’ım ümmeti Muhammedi affeyle) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 33 (otuz üç) defa Hasbunallahu ve nimel vekil (Allah bana yeter, O ne güzel vekildir) tesbihi çekilir.

Her gün 11 veya 111 defa “Allahu Hüve Melikun Semiy’un Kadirun Kerimun Haliymun Latiyfun Aliymun Muiynun Sadikun” – 11 ism-i şeriften oluşan büyük Allahu Tealanın Azam isimler (ism-i Azam)

Her gün, günde 11 (on bir) defa Allahumme inneke afuvvun, tuhibbul afve, fa’ fu anna (Allah’ım affedicisin, affı seversin, bizleri de affeyle) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 11 (on bir) defa Rabbigfir verham ve ente hayrur rahimin (Rabbim affet ve merhamet et, sen affedenlerin en hayırlısısın) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 11 (on bir) defa Allahummesrah sudurena ilel imani vel islam (Allah’ım dünya üzerindeki bütün insanların kalbini iman ve İslam’ a aç) tesbihi çekilir.

Her gün, günde 11 (on bir) defa Allahumme einni ala zikrike ve şukrike ve husnu ibadetik (Allah’ım seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzel ibadet etmede bana yardım et) tesbihleri çekilir.

Her Namazdan Sonra Ayetel Kürsi

Her namazın sonunda Ayetel Kürsi okunur. Namazlardan sonra Ayetel Kürsi okuyan kimse Cennete girer.

Ramazan Geceleri ve Sahurda Cevşen okumak

Cevşenü’l-Kebîr duası tamamıyla Allah’ın isimlerinden (Esmaül Hüsna) oluşan dua ve zikirdir. Allah’ın isimleri ile bir marifetullah dersi ve duası olan Cevşenü’l-Kebîr bu sebepten önem arz etmektedir.

Kuran-ı Kerim’de Geçen Dualar

Allahım! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Şüphesiz sen bağışlaması bol olansın. (Âl-i Imran Suresi, 8. ayet)

Allahım, küçüklüğümde annem ve babam beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara rahmet et. (Isrâ Suresi, 24. Ayet)

“Ey Rabbimiz, dünyada yaptıklarımızdan hesaba çekileceğimiz gün beni, anamı, babamı ve bütün inananları bağışla.” (Ibrahim Suresi, 41. ayet)

Ey Allahım! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Allahım! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin. (Haşir Suresi, 10. ayet)

Allahım! Ancak sana dayandık, içtenlikle yalnız sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır. Ey Allahım! Bizi, inkâr edenlerin zulmüne uğratma. Bizi bağışla. Ey Allahım! Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. (Mümtehine Suresi, 4-5. ayetler)

“Allahım beni bağışla, bana merhamet et, rızanı kazandıracak işler yaptır, bana afiyet ve ha yırlı rızk ver.” (Müslim, “Zikir”, 35)
Daha yeni Daha eski