Psikolojik Sıkıntılar İçin Okunacak Dualar

Psikolojik Sıkıntılar İçin Okunacak Dualar

Allah insanları en güzel bir şekilde yaratmıştır. Yüce Yaradanımız biz kulları farklı imtihanlardan geçirmektedir. Kimimize mal sıkıntısı, kimimize evlat sıkıntısı, kimimize hastalık sıkıntısı…

Psikolojik bir daralma var, bunalıyorsun bir çıkış kapısı aramaya koyuluyor insanoğlu. Peki Psikolojik sıkıntılar nasıl geçer? Psikolojik sıkıntılar için okunacak dualar neler. İşte sıkıntı duası…

Psikolojik Sıkıntılar İçin Okunacak Dualar

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r- Rahim. Elhamdulillâhi rabbil'alemin. Errahmânir'rahim. Mâliki yevmiddin. İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în. İhdinessirâtal mustakîm. Sirâtallezine en'amte aleyhim. Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı:
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile. Hamd, âlemlerin Rabbi, Allah’a mahsustur. Hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki. Rahman, Rahim,(Allah’ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola ilet. Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna (ilet), gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

Psikolojik Sıkıntılar İçin Okunacak Dualar

Okunuşu: Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim. Elif Lam Mim. Zalike’l-kitabü la raybe fih. Hüden lil-müttekin, Ellezine yü’minune bi’l-ğaybi ve yükimune’s-salete ve mimma razaknahüm yünfikun. Vellezine yü’minune bima ünzile ileyke ve ma ünzile min kablike ve bi’l-ahiratihüm yükınun.

Anlamı: Rahman ve Rahim Allah’ın adı ile. Elif lam mim. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
Daha yeni Daha eski