Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

İnanılmaz şiddetli diş ağrılarına karşı ilaç kullanmanıza gerek kalmadan iyileştirmesi mümkün olan bazı manevi reçeteler vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in ağrılar için okunmasını önerdiği duaları sizler için derlemeye çalıştık. Diş ağrısı için en etkili şifa duaları...

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Okunuşu:
Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

Diş Ağrısı İçin Okunacak Dua

Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)”
Daha yeni Daha eski