Nazar Duası

Nazar Duası

Alimler nazar değmelerine karşı Kalem suresinin 51-52. ayetlerini (nazar ayetleri) okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdir.

Nazar Ayeti Okunuşu: "Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikra ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun). Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne)." [Kalem Suresi 51-52. Ayet]

Nazar Ayeti Anlamı: "Şüphesiz inkâr edenler Zikr’i (Kur’an’ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) “Hiç şüphe yok o bir delidir” diyorlar. Hâlbuki o (Kur’an), âlemler için ancak bir öğüttür."

Daha yeni Daha eski