İbrahim bin Muhammed


İbrahim bin Muhammed. İsminin anlamı; “rahmet ve merhametin babası” demektir. Efendimiz’in (sas) 7. çocuğu ve en küçük çocuğudur. Miladi, 630 yılında Medine’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti İbrahim (ra), dünyaya geldiğinde Efendimiz (sas) çok mutlu olmuş ve şöyle demiştir: “Bu gece bir oğlum oldu, ona Atam İbrahim’in adını verdim” demiştir.(51)“Atam İbrahim”den kastı, Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen ve evladını Allah’a kurban etmek isteyen Hazreti İbrahim’dir. Efendimiz (sas) Hazreti İbrahim’in (ra) soyundan gelmiştir.

Efendimiz’in (sas) oğlu İbrahim son anlarını yaşarken, onu kucağına almış, bağrına basmış ve öpmüştü. İbrahim babasının kollarında henüz 1,5 yaşında iken vefat etmiştir. Efendimiz (sas) o anda gözyaşlarına boğulmuş ve mübarek dudaklarından şu duygu dolu sözler dökülmüştür:

“Gönül mahzun olur, gözlerden yaş boşanır. Ama bu lisandan Allah’ın razı olmadığı bir tek söz çıkmaz. Ey İbrahim! Senin firakına/ayrılığına çok üzgünüz.”(52)

51. Müslim, Fedâil, 62
52. a.g.e.
Daha yeni Daha eski