Abdullah bin Muhammed

Abdullah bin Muhammed

Abdullah bin Muhammed. İsminin anlamı; “Allah’ın kulu” demektir. Efendimiz’in (sas) 6. çocuğu ve 2. oğludur. Miladi, 612 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Abdullah ismi Efendimiz’in (sas)en çok sevdiği isimlerden bi-ridir. Ayrıca babasının ismini de evladına vermiştir.

Hazreti Abdullah (ra), çok küçük yaşta henüz 6 aylık iken vefat etmiştir. Mekke’li müşrikler bunu fırsat bilerek Efendimiz’e (sas) “ebter” (soyu kesik) deyip alay etmişlerdir. Bunun üzerine Yüce Allah Kevser Sûresini indirmiştir. Kevser Sûresi Meâli
1- Biz sana kevseri verdik.

2- Öyleyse Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.

3- Doğrusu asıl soyu kesik olan sana kin duyandır.
Bir kul başına gelen bela ve müsibetlere sabrederse, onun yar-dımcısı Allah olur. Kur’an ferman olur. Dikkat ettiyseniz, Yüce Al-lah, Efendimiz’i (sas) teselli ederken, namaz kılmasını ve kurban kesmesini emrediyor. Yani Yüce Rabbimiz bizden kederli anları-mızda namaz kılıp, ibadet etmemizi istiyor.
Daha yeni Daha eski