Hafsa bint Ömer

Hafsa bint Ömer

Hafsa bint Ömer. İsminin anlamı; “toplama ve biriktirme” demektir. Kendisine “binti Ebihâ/Babasının Kızı” derlerdi. Aynı babası Hazreti Ömer (ra) gibi sert mizaclı olduğu için bu isim ile anılmıştır. Miladi, 604 yılında dünyaya gelmiştir.

Hafsa validemiz, ilk evliliğini Huneys b. Huzafe ile yapmıştır. Hazreti Huneys (ra), Bedir savaşın da şehit olunca, kendisi dul kalmıştır. Bu olaydan sonra Efendimiz (sas) Hafsa validemiz ile evlenmiştir. Efendimiz (sas) bu tavrıyla savaş sonrası dul ve yetim kalanlara sahiplenilmesini çok istiyor ve bunun için ilk adımı kendisi atarak dul ve yetim olanlara sahip çıkıyordu. Bu vesile ile de Hafsa validemiz de Peygambere eş olma şerefine ermiş oluyordu.

Hafsa validemiz çok takvalı ve Allah’a karşı ibadetinde çok titiz bir kul idi. Birgün Cebrail (as) gelerek, Efendimiz’e (sas) şöyle demiştir: “Hafsa, çok oruç tutan ve namaz kılan bir hanımdır ve cennette de senin eşindir.”(33)

Efendimiz’in (sas), Hafsa validemiz ile yapmış olduğu bu evlilik sert mizaca sahip bir hanımı olan kardeşlerimiz için çok dersler çıkarılacak bir evliliktir. Yüce Allah, tüm kullarını farklı mizaclarda yaratmıştır. Kiminin hanımı çok duygusal, kiminin hanımı ise çok serttir. Hanımının bu tavrından yana sıkıntı yaşayan müslümanlar, bu evliliğe bakarsa, evliliği yürütme adına çok şeyler öğrenecektir.

Hafsa validemiz, Miladi 665 yılında 64 yaşında iken Medine de vefat etmiştir.

33. Nesâi, Talak, 76
Daha yeni Daha eski