Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

Maîşet (geçim) darlığında okunacak bir dua var mıdır? Geçim sıkıntısından kurtulmak için okunacak dualar...

“Maîşet tedâriki zorluğuna düşen bir kimseyi evinden çıktığı zaman şöyle demekten men edecek hiçbir şey yoktur:

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

“Canıma, malıma ve dînime bismillah. Ey Rabbim! Beni kazana razı kıl. Bana takdîr olunanı benim için bereketlendir, o hâle geleyim ki te’hir olunanın ta’cilini, ta’cil olunanın da te’hirini istemeyeyim.” (Ali el-Müttâkî, no: 9323)

“Bana Cibril’in öğrettiğini sana öğreteyim mi? Çok cimri ve kıskanç birine, yahud zâlim bir sultana, yahud fahşinden korktuğun kötü bir borçluya işin düştüğü zaman okursun:

Geçim Sıkıntısından Kurtulmak İçin Okunacak Dualar

“Ey Rabbim! Her şeye mutlak gâlib ve mutlak büyük ancak sensin, ben de senin zayıf ve düşkün bir kulunum. Her türlü kudret kuvvet ancak seninledir. Ey Rabbim! Fir’avn’i Musa’ya musahhar kıldığın gibi filânı da bana musahhar kıl ve Davud’un elinde demiri yumuşattığın gibi onun da kalbini bana karşı yumuşat. O senin iznin olmadan bir şey konuşamaz, onun nâsiyesi de, kalbi de senin kabza-i kudretindedir. Senin zâtının senâsı yücedir ey merhamet edicilerin merhamet edicisi!” (Ali el-Müttâkî, no: 16815)

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları
Daha yeni Daha eski