Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

Borçtan kurtulmak için okunacak bir dua veya sure var mıdır? Borçtan halâs olmak (kurtulmak) için okunması tavsiye edilen dualar.


BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK DUA


Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şöyle dua etti:

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

“Ey Allah’ım! Helâl kıldıklarını bana kâfi kılarak haram kıldıklarından beni muhafaza et, beni fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl!” (Tirmizî, Duâ, 110)

BORÇTAN KURTULMAK İÇİN OKUNACAK SURE

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, borçtan halâs olmak (kurtulmak) için şöyle dua edilmesini buyurdu:

“Sana bir duâ öğreteyim mi ki onunla duâ edersen dağ kadar borcun olsa Allah onu ödemeye muvaffak kılar. De ki ey Muâz:

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

«Allahümme Malikel’mülki tu’til’mülke men teşau ve tenziul’mülke mimmen teşaü ve tüizzü men teşaü ve tüzilu men teşau bi’yedikel’hayru, inneke ala külli şey’in kadir. Rahmened’dünya vel’ahireti tugdiha men teşau ve'temneuhe men teşeu irhamnî rahmeten tuğninî biha an rahmeti men sivak.»

“Ey mülkün mâliki olan Allahım! Sen mülkü dilediğine verirsin, mülkü dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini azîz kılarsın, dilediğini zelîl kılarsın. Hayır senin elindedir. Muhakkak sen herşeye kadirsin.” (Al-i İmran sûresi, 26)

“Ey dünyâ ve âhiretin Rahmanı! Sen onları dilediğine verirsin, dilediğine vermezsin. Beni, senden başkasının acımasından müstağnî kılacak bir rahmet ile bana rahmet eyle.” (Heysemî, X, 186)

BORÇLU KİŞİNİN SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUYACAĞI DUALAR

Borçlu olan kişi sabah namazından sonra üçyüz defa:

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

“…Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında adâletle hükmet! Sen hükmedenlerin en hayırlısısın.” (el-A’râf, 89) âyetini duâ niyetiyle okumalı ve her yüz defanın sonunda:

Borçtan Kurtulmak İçin Dua

“Ey kapıları açan Allah’ım! Bize en hayırlı kapıyı aç!” diye duâ etmelidir. Böylece inayet-i ilâhiyyeye nail olması umulur.

Kaynak: Mahmud Sami Ramazanoğlu, Dualar ve Zikirler, Erkam Yayınları
Daha yeni Daha eski