Besmele-Salavat Duası

Besmele-Salavat Duası
Okunuşu: Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allahümme inni es’elüke bi hakkı bismillahirrahmanirrahim.

Ve bi hurmeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi fadlı bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi azameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi celali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi cemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kemali bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi heybeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi menzileti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi melekuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ceberuti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kibriyai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi senai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi behai bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kerameti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi sultani bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi beraketi bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi ızzeti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kuvveti bismillahirrahmanirrahim,
Ve bi kudreti bismillahirrahmanirrahim,

İrfa’ kadri veşrah sadri ve yessir emri.
Verzukni min haysü la yuhteseb.

Bi fadlike ve keramike ya men hüve kef ha ya ayn sad ha mim ayn sin kaf ve es’elüke bi celalil izzeti ve celalil heybeti ve ceberutil azameti en tec’aleni min ibadikes salihin.

Ellezine la havfün aleyhim ve la hüm yahzenun.
Bi rahmetike ya erhamerrahimin. Ve en tusalliye ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin vef'al li keza ve keza.

Anlamı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
Ey Allah'ım! Senden istiyorum. Bismillahirrahmânirrahim'in hakkı için.

Bismillahirrahmânirrahim'in hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in fazileti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in azameti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in büyüklüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in güzelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in mükemmelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in heybeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in mertebesi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in izzeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in üstünlüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in büyüklüğü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in övgüsü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in güzelliği hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in şerefi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in gücü hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in bereketi hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in izzeti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in kuvveti hürmetine.
Bismillahirrahmânirrahim'in kudreti hürmetine.

Derecemi yükselt, gönlümü aç, işimi kolaylaştır. Beni umulmayan yerden rızıklardır. Fazlın ve kereminle ey O zat! Kef hâ yâ ayn sâd hâ mîm ayn sîn kâf. İzzetinin celali, heybetinin celali ve büyüklüğünün gücü hürmetine. Senden, beni salih kullarından kılmanı istiyorum. Öyle salih kulların ki onların üzerine korku yoktur. Onlar hüzünlenmeyecekler de. Rahmetin ile ey merhametlilerin en merhametlisi! Ve senden efendimiz Muhammed'e ve efendimiz Muhammed'in ailesine salât eylemeni istiyorum. Sana yalvarıyorum benim için böyle yap.

Faziletleri

  • 19 kere Besmele-i şerifin ardından, Besmele-Salavat Duası okuyup buna her gece devam edersen,
  • Evliyalar listesine yazılırsın.
  • Saidlerin yanına da ismin yazılır.
  • Ömrün boyunca da duan kabul olur.
  • Cenneti görmeden dünyadan göçmezsin.
  • Cennetin meyvelerinden yer ve nehirlerinden su içersin.
  • Bu hizbe devam eden kişinin sonu hayırlı ve dünyevi istekleri Allah Teala hazretlerinin izniyle kolayca yerine gelir. 

Daha yeni Daha eski