Ayetel Kürsi’den Önce Okunan ve 70 Milyar Hasene Kazandıran Dua

Ayetel Kürsi’den Önce Okunan ve 70 Milyar Hasene Kazandıran Dua

Ayetel Kürsi’den Önce Okunan ve 70 Milyar Hasene Kazandıran Dua

5 vakit farz namaz kılındıktan sonra aşağıdaki şekilde 1 kere okunur ve ardından Ayetel Kürsi okunur.

Okunuşu: Eûzubillâhimineşşeytânirracîm. Bismillâhirrahmânirrahîm. Allahümme inni ükaddimü ileyke beyne yedey külli nefesin velem hatin ve lâhzatin ve tarfetin yatrifü bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ardi ve külli şey’in hüve fi îlmike kâinün ev kad kâne. Ükaddimü ileyke beyne yedey zelike küllih.

Anlamı: Allahım! Ben sana her nefes, her an ve her sâniye, gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından, ve (Senin) ilminde olacağını bilip de şuan mevcut olan, istikbalde (ilerde) mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan her şeyden evvel (sana) Âyetû’l-Kûrsî’yi takdim ediyorum. (Kaynak: Hâkim et-Tirmîzi, Nevâdiru’l-Usûl; Kenzû’l-Ummâl: 2/131 no:3468)

Ardındanda Âyetû’l-Kûrsî’yi sonuna kadar okursa yirmi dört saat olan gece ve gündüzün her saatinde, o kulumdan bana 70 milyar hasene (sevab) yükselir ve (İsrâfil a.s. tarafından) Sura üfleninceye kadar, melekler onun sevabını yazmakla meşkûl olurlar” buyurdu.

AYETEL KÜRSİ OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhu lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil ard, men zellezi yeşfeu indehû illâ bi iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm, velâ yühîtûne bişey im min ilmihî illâ bima şâ. vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, vela yeuduhu hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Daha yeni Daha eski