Ali bin Ebî’l-Âs

Ali bin Ebî’l-Âs

Ali bin Ebî’l-Âs. İsminin anlamı; “yüce, ulu, şerefli” demektir. Efendimiz’in (sas) kızı Zeyneb’ten olan torunudur. Miladi, 615 veya 616 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Mekke’nin fethi konuşulduğunda değinmeyi unuttuğumuz bir hadise vardır. O da şu ki: Efendimiz (sas) Mekke’yi fethetmek için on bin kişilik bir ordu ile zorla çıkarıldığı yurduna girerken devesinin önünde yaşı onaltı olan bir delikanlı oturuyordu. Bu büyük bir şeref idi. Herkes bu şerefe eren delikanlının kim olduğunu birbirine soruyordu. O delikanlı Efendimiz’in (sas) torunu Ali’den (ra) başkası değildi.(53)

Efendimiz’in (sas) torunu Hazreti Ali (ra), 17 yaşında vefat etmiştir.

53. İbn Hacer, el-İsabe, s.II, s.1297
Daha yeni Daha eski