Ali bin Ebî Talib

Ali bin Ebî Talib

Ali bin Ebî Talib. İsminin anlamı; “Yüce, ulu, şerefli” demektir. Efendimiz’in (sas) kızı Hazreti Fatıma (ra) ile evliydi. Ayrıca Efendimiz’in (sas) amcası Ebû Talib’in oğludur. Miladi, 600 yılında Mekke’de dünyaya gelmiştir.

Hazreti Ali (ra), İslam’ın eşşiz sahşiyetlerinden bir şahsiyettir. Böyle bir şahsiyeti kısa satırlarla anlatmak hiç kolay değildir. Büyük bir alim olan Ahmed b. Hanbel, onun hakkında şöyle bir ifade kullanır: “Ali’nin hayatı için nakledilenler o kadar çoktur ki, başka hiçbir sahabi için böyle bir nakil olmamıştır.”(64)

Bundan dolayı Hazreti Ali’nin (ra) hayatını; İnşaallah başka bir konuda genişçe anlatırız.

Hazreti Ali’nin (ra) iki büyük şahsiyeti vardır: Komutanlık ve Alimlik…

Hayber fethinde, Efendimiz (sas) onun hakkında şöyle demiştir: “Yarın sancağı öyle bir kimseye vereceğim ki; O, Allah’ı ve Resulü’nü sever, Allah ve Resulü de onu sever.”(65)Nasılbir ilmi olduğuna dair ise şunu söylemiştir: “Ben ilim şehriyim, Ali ise onun kapısıdır.”(66)

Hazreti Ali (ra), Kufe’de camiye giderken, 61 yaşında şehit olmuştur.

64. Ahmed b. Hanbel, Müsned, III/32
65. Müslim, Fedailü’s-Sahabe, 34
66. Tirmizi, 3723
Daha yeni Daha eski