Şems Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Şems Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

Hakkında

Mekke döneminde inmiştir. 15 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki “eş-Şems”kelimesinden almıştır. Şems, güneş demektir.

Nuzül

Mushaftaki sıralamada doksan birinci, iniş sırasına göre yirmi altıncı sûredir. Kadir sûresinden sonra, Bürûc sûresinden önce Mekke’de inmiştir.

Konusu

Sûrede bazı önemli kozmik varlıklara ve olaylara yemin edilerek insan tabiatına hem iyilik hem kötülük eğilimlerinin verildiği bildirilmiş; bu eğilimlerini doğru kullanmayanların akıbetine örnek olmak üzere Semûd kavminin helâk edilişi anlatılmıştır.

ŞEMS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Şems Suresi Okunuşu, Anlamı ve Fazileti

ŞEMS SURESİ OKUNUŞU
1.Veşşemsi ve duhaha.
2.Velkameri iza tekaha.
3.Vennehari iza cellaha.
4.Velleyli iza yağşaha.
5.Vessmai ve ma benaha.
6.Vel'ardı ve ma tahaha.
7.Ve nefsin ve ma sevvaha.
8.Feelhemeha fücureha ve takvaha.
9.Kad efleha men zekkaha.
10.Ve kad habe men dessaha.
11.Kezzebet semudü bitağvaha.
12.İzinbe'ase eşkaha.
13.Fekale lehüm resulullahi nakatallahi ve sukyaha.
14.Fekezzebuhü fe'akaruha fedemdeme 'aleyhim rabbühüm bizenbihim fesevvaha.
15.Ve la yehafi 'ukbaha.
ŞEMS SURESİ ANLAMI
1.Güneşe ve onun aydınlığına andolsun,
2.Onu izlediğinde Ay'a andolsun,
3.Onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun,
4.Onu bürüdüğünde geceye andolsun,
5.Göğe ve onu bina edene andolsun,
6.Yere ve onu yayıp döşeyene andolsun,
7, 8, 9.Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.
10.Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır.
11.Semûd kavmi, azgınlığı sebebiyle yalanladı.
12.Hani onların en bedbaht olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı.
13.Allah'ın Resülü de onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."
14.Fakat onlar, onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti.
15.Allah, bunun sonucundan çekinmez de!
Daha yeni Daha eski