Şaban Ayının Fazilet ve Sırları

Şaban Ayının Fazilet ve Sırları

Şaban 15. Gecesi Gelen Allah'ın Mağfiret ve Rızası 

Bu Resulullah'ın (s.a.v.) yaptıkları bize şu raviler yoluyla gelmiştir.

Şeyh Ebu Nasr Muhammed, Babası Ebu Ali Hüseyin Ebu Hüseyin Ali b. Ahmed b. Ömer. b. Hafs Cafer Makarri Ebu Bekir Muhammed b. Abdullah Şafii İshak b. Hasan, Abdullah b. Seleme Malik b. Enes Ömer b. Abdulaziz'in kölesi Ebu Nadr Ebu Seleme b. Abdurrahman ve Peygamberin Zevcesi Hz. Aişe (r.anha).

Hz. Aişe (r.anha) şöyle dedi: Resulullah öyle oruç tutardı ki bir artık hiç orucunu açmayacak derdik. Bazen de oruç tutmazdı biz bu defa da artık hiç oruç tutmayacak sanırdık. 

Ben Ramazan orucu dışında Resulullah'ın hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirdiğini görmedim. 

Ancak Şaban ayında tuttuğu kadar diğer aylarda da oruç tuttuğunu görmedim. 

Abdullah b. Yusuf Malik b. Ebu Nasr Muhammed ve Babası Hişam b. Urve'nin Hz. Aişe (r.anha)'dan rivayetine göre:

Hz. Aişe şöyle demiştir: Resulullah (s.a.v.) öyle oruç tutardı ki biz artık orucunu açmayacak derdik.

Oruc tutmadığında bir daha oruç tutmayacak derdik. Onun en sevdiği oruç şaban ayında tuttuğu oruç idi.

Ben şöyle dedim. Ya Resulallah şaban ayında görüyorum ki çok oruç tutuyorsun? neden?

Resulullah şöyle buyurdu: Ey Aişe o öyle bir aydır ki ölüm meleğine gelecek sene içinde kimlerin ruhunu alacağı yazılıp verilir.İsmim verilecekse oruçlu olduğum halde verilmesini istiyorum.

Ebu Nasr Muhammed'ten o babasından o Ata ibn Yesar'dan o da Ümmü Seleme (r.anha)'den bize bildirdiğine göre Ümmü Seleme (r.anha) şöyle dedi: Resulullah (s.a.v.) ramazan ayından başka şaban ayında tuttuğu kadar hiçbir ayda oruç tutmamıştır. Bunun sebebi şudur: Gelecek seneye kadar ölecek kimselerin isimleri diriler arasından bu ayda silinerek ölüler arasına yazılır.

İnsanlar yolculuğu çıkar ama adı o sıralarda ölücekler listesine yazılır. Oruçlu iken yazılması daha iyi değilmidir? 

Ebu Nasr babasından o da Sabit'ten oda Enes (r.a.)'ten bize nakledildiğine göre: Enes (r.a.) şöyle demiştir: En faziletli orucun Peygambere (s.a.v.) sorulunca şöyle buyurdu: Ramazana hürmet için şaban ayında tutulan oruçtur.

Ebu Nasr babasından Muaviye b. Salih'ten o da Abdullah b. Kays'tan Hz. Aişe (r.anha)'nin şöyle dediğini bize haber vermiştir. 

Resulullah (s.a.v.) ayların en sevimlisi şaban ayıydı. Çünkü o ay ramazana ulaşırdı. 

"Bir kimse şaban ayının son pazartesi günü oruç tutarsa günahları bağışlanır."

Yani son pazartesi günüdür. Ayın son günü değil. Çünkü ayın son günü veya son iki gününü oruç'la karşılamak yasaklanmıştır.

Enes b. Malik (r.a.) Resulullah'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Şaban ayına bu ismin verilmesinin sebebi bu ayda ramazan ayı için çok hayırların dağılmasıdır. Ramazan ayına da bu ismin verilmesinin sebebi günahların yanıp yok olmasıdır. 

"Şaban" Kelimesinin Harfleri

Şaban beş harften oluşur: Şin ayn be elif nun

Şin harfi şaban ayının şerefine işaret eder.

Ayn harfi şaban ayının üstünlüğüne işaret eder.

Be harfi şaban ayındaki iyiliğe işaret eder.

Elif harfi ülfede dostluğa işaret eder.

Nun harfi bu aynın nuruna işaret eder.

Bu sayıların hepsi kula bu ayda Allah tarafından verilen ihsanlardır. 

Bu ayda hayırlar açılır, bekeretler iner, hatalar bırakılır, günahlar silinir. Yaratılmışların hayırlısı Hz. Muhammed'e (s.a.v.) bol bol salavat-ı şerife okunur.

Bu ay seçilmiş Peygamber'e (s.a.v.) salavat'ın getirildiği aydır. Allahu Teala bu manada şöyle buyurmaktadır. "Allah ve melekleri Peygamber'e çok salat ederler. (Onun şerefini gözetmeye, şanını yüceltmeye özen gösterirler.) Ey müminler! Sizde ona salat edin ve tam bir teslimiyet ile selam verin. Ahzab Suresi 56."

Bu ayetteki salat şu manaya gelir: Allah'tan rahmet meleklerden şefaat ve istiğfar müminlerden de dua ve övgü.

Mücahid (r.a.) şöyle demiştir. Salat Allah'tan başarı ve korunmadır. Meleklerden ise yardım müminlerden tabi olmak ve saygı göstermektir. 

İbn-i Ata da şöyle demiştir: Hz. Peygamber'e (s.a.v.) Allah'tan salat vuslat demektir. Meleklerden ise hoş ve yumuşaklık müminlerden de ona tabi olmak ve onu sevmek anlamına gelir. 

İbn-i Ata'dan başka alimlerde şöyle demiştir. Rab Teala'nın Peygamberine (s.a.v.) salatı onun itibarını yüceltmesidir. Meleklerin salatı açıktan ikram etmektir. Ümmetin salatı ise şefaat istemektir.

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: "Bana bir kere salavat getirene Allah (c.c.) on kere salavat getirir." 

Her bir mümin bu ayı gaflet içinde geçirmemelidir. Aksine Ramazan ayı için hazırlanmalıdır. Günahlardan temizlenmeli geçmiş günlerde işlediği hatalardan tevbe etmelidir.

Şaban ayında Allahu tealaya yalvarıp yakarmalıdır.

Bu ayın sahibi Hz. Muhammed (s.a.v.)'de Allah tealaya vesile ederek yalvarmalı ki kalbindeki bozukluklar düzelsin. 

İnsan gizli alemindeki hastalıkları tedavi etmelidir. Böyle bir durumu hiç geçiktirmeden ve yarına bırakmadan derhal tedavi etmelidir. Çünkü günler üçtür. 

1- Dün geçip gitmiştir.

2- Bugün geçmeye devam etmekte ve amel edilecek gündür.

3- Yarın o da bir ümittir. Yarını çıkıp çıkmayacağınızı bilemeyiz.

Aylar da üç tanedir:

1- Receb geçti gitti bir daha dönmez.

2- Ramazan o da beklenmekte ona ulaşacak mısın ulaşamayacak mısın bilemezsin.

3- Şaban ise bu 2 ayın arasında vasıtadır. O halde bu ayı ganimet bilerek bol bol itaatlerde bulunmak lazımdır. 

Resulullah (s.a.v.) adamın birine öğüt verirken şöyle buyurdu: (Bu kişinin Hz. Ömer'in (r.a.) oğlu Abdullah olduğu rivayet edilmiştir): 

Beş şeyden önce beş şeyin kıymetini bil.

1- İhtiyarlamandan önce gençliğinin

2- Hastalığından önce sağlığının

3- Fakirliğinden önce zenginliğinin

4- Meşguliyetinden önce boş vaktinin

5- Ölümünden önce hayatının

Berat Gecesi Namazı 

Şaban ayının 15. gecesinde kılınacak namaz 100 rekattır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere İhlas suresini okumak suretiyle kılınır. Ve toplam bin kere İhlas suresi okunmuş olur. 

Bu namaza "Salat-ı Hayr" da denir. Ve bunun bereketi bilinir.

İlk zamanlarda salih zatlar bu namazı toplanarak cemaatle kılarlardı. Bu namazın çok faziletleri ve bol bol sevabı vardır. 

Rivayet edildiğine göre Hasan Basri şöyle demiştir: Resulullah'ın (s.a.v.) ashabından 30 tanesi bana şöyle nakletti: Bu gece de bu namazı kılan kişiye Allah (c.c.) 70 rahmet nazarı ile bakar. Her bakışta o kişinin 70 ihtiyacı giderilir. Bunların en küçüğü Allah'ın bağışlamasıdır. 

Receb ayının faziletini anlatırken ihya edilmesi müstehab olan 14 gecede de bu namazın kılınması müstehabtır. Bunun sebebi de bu namazı kılan kişinin bu ikramlara ve verilecek faziletlere nail olmasıdır. 


Şeyh Abdülkadir Geylani (k.s.) Mübarek Aylar Recep-Şaban-Ramazan ve Faziletleri, Medine Yayınları

Daha yeni Daha eski