Ramazan Ayının Fazilet ve Sırları

Ramazan Ayının Fazilet ve Sırları
Bana Ebu Nasr babasından bildirilmiştir: O da sırasıyla şunlardan rivayet etmiştir: İbn-i Faris, Ebu Hamid, Ahmed b. Muhammed b. Celudi, Nisa Buri, Muhammed b. İhsak, Bin Huzeyme, Ali Bin Hacer Sadi, Yusuf b. Ziyad, Hümam b. Yahya, Ali b. Zeyd b. Cedean, Said b. Müseyyeb, Selman (r.a.), Selam-ı Farisi (r.a.) şöyle anlatmıştır:

Resulullah (s.a.v.) bize Şaban ayının son gününde bir hutbe okudu ve şöyle buyurdu: Ey insanlar! Büyük bir ayın gölgesi üzerimize geldi. O mübarek bir aydır. Bu ayda bin aydan daha hayırlı bir gece vardır.

Allah (c.c.) bu ayda oruç tutmayı farz kıldı. Geceleri nafile ibadet etmeyi istedi. 

Bu ayda bir kimse hayırlı bir hasletle Allah'a yaklaşırsa veya bir farzı eda ederse o ayın dışındaki bir ayda 70 farzı eda etmiş gibi olur. 

Bu sabır ayıdır. Sabrın karşılığı ise cennettir. Bu ay bolluk ayıdır.

Bu ayı mümin kulun rızkını arttırdığı aydır. Bu ayda mümin bir kula iftar ettiren kimsenin günahları bağışlanır. Kendini cehennem ateşinden kurtarır.

İftar ettirdiği kimsenin sevabından hiçbir şey eksilmeden kendisine de iftar ettirdiği kimse kadar sevab verilir. 

Dediler ki: Ey Allah'ın Resulü biz hepimiz oruçluya iftar ettiremeyiz ki? 

Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: Oruçluya bir hurma verene de bir bardak süt verene de Allah bu sevabı da verir. Bu ayın evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur.

Bu ayda bir kimse hizmetçisinin yükünü hafifletirse, Allah da onu bağışlar. Cehennem azabından korur.

Bu ayda dört hasleti çoğaltınız: Bunlardan iki hasletle Rabbinizin rızasını kazanırsınız.

İkisine de ihtiyacınız vardır.

Rabbinizin rızasını kazanacağınız iki haslet: Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmektir ve ondan bağışlanma dilemenizdir. 

İhtiyaç duyduğunuz iki haslette şunlardır. 

Allah'tan cenneti istemeniz cehennemden ona sığınmanızdır.

Bir kimse bu ayda oruçluyu doyurursa Allah (c.c.) ona kevser havuzundan içirir ve bir daha hiç susamaz.

Kelbi'nin Ebu Nadra'dan onun da Ebu Said El-Hudri'den (r.a.) rivayetine göre Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. Ramazan ayının ilk gecesi cennetin ve semanın kapıları açılır. Ramazanın son gecesine kadar da kapanmaz. 

Kadın olsun erkek olsun ramazan gecelerinde kıldığı namazın her bir secdesi için bin yediyüz sevab verilir. O kişiye cennette kırmızı yakuttan bir köşk yapılır. O köşkün yetmiş bin kapısı vardır. Her kapının da kırmızı yahut işlemeli altından iki kanadı vardır. 

Ramazan ayının ilk günü oruç tutan kimsenin ramazanın son gününe kadar olan günahlarını Allah bağışlar. Böylece günahlarına orucu kefaret olur.

Oruç tuttuğu her gün için cennette altından bin tane kapısı olan bir saray yapar. Yetmiş bin melekte sabahtan akşama kadar o kişinin bağışlanmasını dilerler.

Ramazan ayında oruç tutan kimsenin gece veya gündüz yaptığı her secde için cennette bir ağaç dikilir. O ağacın gölgesinde giden bin altıyüz sene gitse gölgesinden dışarı çıkamaz. 

Ebu Nasr'ın babasından onunda Arac'tan bildirdiğine göre Ebu Hüreyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir.

Ramazan ayının ilk gecesi olunca Allah yarattığına şöyle bir bakar Allah bir kula bakınca o kula bir daha hiç azab etmez. 

Allah (c.c.) Ramazan ayının her gününde bir milyon kişiyi cehennemden azad eder. 

Ebu Nasr babasından o da Sehl'den o da babasından babası da Hüreyre'nin Resulullah'tan şöyle buyurduğunu bildirmiştir:

Ramazan ayı gelince cennetin kapıları açılır, cehennemin kapıları kapanır, şeytanlarda bağlanır.

Nafi b. Bürde Ebu Mesud Gifari'den (r.a.) o da Resulullah'tan (s.a.v.) dinlediğini nakletmiştir. Bir kul ramazan ayında bir gün oruç tutarsa ona eş olarak gözde hurilerden bir huri içi oyulmuş inciden çadır içinde verilir. 

Allah (c.c.) o hurileri şöyle anlatmıştır: Çadırlar içine konulmuş Göz'de huriler vardır. Rahman Suresi 72.

Her bir hurinin üzerinde 70 elbise vardır. Biri diğerinin rengine benzemez. Her bilgisi de yetmiş hoş renk vardır. Bu renklerde birbirine benzemez. Yine o hurilerden her birine incilerle süslenmiş kırmızı yakuttan 70 taht verilir. Her taht üzerine 70 yatak her yatakta da bir yastık vardır.

Her hurinin hizmetini gören 70 bin hizmetçisi vardır. O hurinin kocası içinde 70 bin hizmetçi vardır.

O hizmetçinin elinde de altın bir tepsi her tepside ise farklı tatlı yiyecekler vardır.

Her aldığı lokma öncekinden farklı tahtadır. Aynı tattaki yiyecekler kocasına da verilir. Ve onlar bu şekilde kırmızı tahtlar üzerinde yaşayıp giderler.

İşte bunlar ramazan ayında oruç tutana tuttuğu her oruç için ayrı ayrı verilecektir.

Diğer iyi ameller içinse ayrıca mükafat verilecektir.

Şeyh Abdülkadir Geylani (k.s.) Mübarek Aylar Recep-Şaban-Ramazan ve Faziletleri, Medine Yayınları
Daha yeni Daha eski