Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsin Kötü Arzularına Uymak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Nefsin Kötü Arzularına Uymak

Kusur: Muhakkak ki sen nefsini kırmadıkça onun arzularını yok etmedikçe gerçek mana da nefsini (manen) diriltemezsin. Yani dünyevi şeylerden yüz çevirmedikçe onların sevgisini yok etmedikçe Ahiret hayatını kazanmak için nefsini canlandırıp harekete geçiremezsin. Allahu Teala'nın dışındaki herşeyin sevgisini (kalbinden) öldürmedikçe Onun için dirilemezsin (Ona hakkıyla yönelip Onun için salih ameller yapamazsın) Bu nedenle Yahya b. Muaz (k.s.):

Her kim nefsini ezerek terbiye ederek yüce Allah'a yaklaşırsa Hak Teala onu nefsinin şerrinden ve diğer kötülüklerden muhafaza eder. Bu hale ulaşmak için ancak şehvetini nefsinin arzularını men etmekle nefsin hoşuna gitmeyen (ibadet ve taate vb.) şeyleri ona yüklemekle yaptırmakla mümkündür. Çünkü nefis Hakkı sevmez ve Onunla ülfet etmez. 

Tedavisi: Açlık, susuzluk ve seherlerde uykusuz kalmakla nefsin istek ve arzularına muhalefet etmekle olur. Muhammed b. İbrahim b. Fudayl'in (k.s.) şöyle naklettiğini işittim: Yahya b. Muaz (k.s.) şöyle demiştir: Açlık öyle bir gıdadır ki Allah (c.c.) onunla sıddık olan kullarının bedenlerini imanlarını kuvvetlendirir.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski