Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Zenginlerle Oturmaktan Hoşlanmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Zenginlerle Oturmaktan Hoşlanmak

Kusur:
Nefsin bir başka kusuru, zenginlerin meclislerinde oturmaya karşı muhabbet beslemek, onlara meyletmek, onlara yönelmek ve zenginliklerinden dolayı onlara ikram da, hürmette bulunmaktır.

Tedavisi: Fakirlerle birlikte oturup kalkmaktır. Bununla beraber zenginlerin sahip olduklarından kendisini ancak Allah Teala'nın takdir ettiği kadarının ulaşacağını bilmesidir. Böylece onların elinde bulunanlara tamah etmekten ümidini keser ve onlara karşı muhabbet beslemekten onlara meyletmekten alıkoyar. Şunu da bilmelidir ki Allah Teala zenginlerle, ileri gelenlerle oturma konusunda Resulune şu ayeti kerime ile uyarmıştır: 

Kendini muhtaç görmeyene gelince, sen ona yöneliyorsun. Oysa ki onun temizlenip arınmasından sen sorumlu değilsin. Fakat koşarak ve (Allah'tan) korkarak sana gelenle de ilgilenmiyorsun. Abese 80/5-10

Bundan sonra (sahabilere) Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

Hayat sizin hayatınız,ölüm sizin ölümünüzdür (Sizinle beraber yaşar sizin aranızda ölürüm).

Ayrıca fakir müslümanlara şu tavsiyede bulunmuştur: 

Sizlerle beraber olmaya sabretmem için emrolundum.

Beyhaki, Şuabül-İman, 7/337 (nr. 10494) ; Müslim, Cihat, 31, Ahmed b. Hanbel el-Müsned 2/538

Başka bir hadis-i şeriflerinde ise şu sözlerle dua da bulunmuştur:

Ey Allah'ım beni miskin/fakir olarak yaşat, miskin olarak bana ölüm nasip et ve miskinler zümresi içinde beni haşret/dirilt.

Hz.Peygamber (s.a.v.) Hz. Ali (r.a.) ve onun dışında bazı sahabilere şu tavsiyede bulunmuştur: 

Miskinleri sev ve onlara yakın ol. 

Ahmed b. Hanbel, el-Müsned 5/159 İbn Hibban, Sahih 2/194 Taberani, el-Mücemü'l-Kebir 2/156

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski