Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Kerametlere Aldanmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Kerametlere Aldanmak

Kusur:
Nefsin bir diğer kusuru kerametlere aldanmaktır.

Tedavisi: Keramet olarak bilinenlerin çoğunun aldanma ve istidraç olduğunu bilmesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim şöyle buyurmaktadır: Onları hiç farkına varamayacakları şekilde yavaş yavaş helake yaklaştırırız. Araf 7/182

Bazı selefi salihin alimleri şöyle demiştir:

Evliyanın aldandığı en ince meseleler kerametler ve maneviyattır.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski