Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'ın Emirlerine Muhalif Davrananlarla Arkadaşlık Yapmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Allah'ın Emirlerine Muhalif Davrananlarla Arkadaşlık Yapmak

Kusur:
Nefsin başka bir kusuru Haktan yüz çeviren Mevla'nın emirlerine muhalefet eden isyankar kimselerle arkadaşlık ve sohbet etmektir.

Tedavisi: Hak Teala'nın emirlerine uygun hareket eden Allah katında makbul olan kimselerle salihlerle arkadaşlık ve sohbet etmektir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Her kim bir kavme benzerse o kimse onlardandır. Ebu Davud, Libas 5; Ahmed b. Hanbel el-müsned 2/150

Bazı selef alimleri şöyle demişlerdir. Şerli kimselerle oturmak hayırlı salih kimselerle suizan beslemeye sebeb olur. 

Bazıları da şöyle demiştir. Kalbler Allah'tan uzaklaştığı zaman Allahu Teala'nın emirlerini yerine getirenlerden hoşlanmaz nefret ederler.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski