Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dünyevi Arzular ve Boş Ümitler Peşinde Koşmak

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Dünyevi Arzular ve Boş Ümitler Peşinde Koşmak

Kusur:
Nefsin başka bir kusuru dünyevi arzular ve boş ümitler peşinde koşmaktır.

Tedavisi: Ecelin yakın olduğunu bilmektir. Şunu da bilmelidir ki bazı selef alimleri şöyle demiştir.

Her an Allah'ı düşün. O'nu unutma. Hiçbir halde kendinden emin olma! Böylece bütün hallerinde uyanık ol.

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski