Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Cimrilik

Nefsin Kusurları ve Tedavi Yolları: Cimrilik

Kusur:
Nefsin diğer bir kusuru tamahkarlık ve cimriliktir. Bu ikisi dünya sevgisinin neticelerindendir.

Tedavisi: İnsanın dünyanın kısa ve fani olduğunu bununla beraber helal olan dünya nimetlerinin hesabı, haram olanlarının ise azabı olduğunu bilmesidir. 

Nitekim Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: Dünya sevgisi bütün hataların başıdır. Beyhaki, Şühabül-iman 7/323 (nr. 10458) Ali el-müttaki, kenzü'l umman nr. 6114.

Muhakkak Allahu Teala (Kur'an-ı kerimde) dünya hayatının aldatıcı ve geçici bir zevkten başka birşey olmadığını haber vermektedir. Al-i imran 3/185

O halde kişi elindeki dünya malı ile cimrilik ve açgözlülük yapmamalı onu (Allah yolunda) harcamaya gayret göstermelidir. Kendisine yetek miktarın dışında dünya malını elinde tutmamalıdır.

Nitekim Resulü Ekrem (s.a.v.) Bilal-i Habeşi (r.a) ye hitaben şöyle buyurmuştur: İnfak et ey bilal! Arşın sahibi eksiltir diye korkma. Beyhaki Şühabül-iman 2/118 (nr. 1345) Taberani el-mü'cemü'l-kebir 1/340 (nr. 1020) Bezzar, Müsned 4/204 (nr. 1366)

Nefis Kusurları ve Tedavileri (Uyubü'n-Nefs ve Müdavatüha) Ebu Abdurrahman Sülemi (k.s.)

Daha yeni Daha eski